Hardenberg

Algemene Ledenvergadering Toerclub HWV Hardenberg

Ingezonden

Picasa

Op 5 maart werd de ledenvergadering gehouden bij Zaal Mulder, met een grote opkomst is duidelijk hoe de wielersport leeft in de Gemeente Hardenberg. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse vrijwilligers bedankt die aangegeven hadden te stoppen met hun werkzaamheden binnen deze prachtige club. Met veel respect en een groot applaus van de ca. 100 !! aanwezige leden zijn de volgende heren bedankt voor al hun werk. Focco Abma, Gerrit Zweers, Henk Veltink, Hans Sportel, Hendrikus Kampherbeek, Jan Everhardus en Bert Sloots.

Na de pauze was er nog een presentatie door Nico Arkes van Staats Bos Beheer. Een mooi verhaal over de boswachterij en hoe men samen met onze Mountain Bike Commissie o.a. tot goede afspraken komt inzake de route en de altijd goed bezochte Veld Toertochten.

Tijdens de vergadering waren de volgende Sponsoren aanwezig HAWE Tweewielers, Lorini en Fysio Totaal die ieder op zijn manier bijdraagt aan onze vereniging.

Picasa

Picasa