Ommen

Aldi mag verhuizen naar Nieuwelandstraat

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen stelt de raad voor om in te stemmen met verplaatsen van de Aldi van de Slagenweg naar de nieuwe locatie Nieuwelandstraat / Schurinkstraat.

"Met de hervestiging van de Aldi Supermarkt aan de Nieuwlandstraat ontstaan voor de Aldi nieuwe mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen als harddiscounter in Ommen. De Aldi is landelijke bezig met deze formule", laat wethouder Leo Bongers weten. Met een ontsluiting op de rotonde in combinatie met de verlaging van de middenberm geeft de minste vertraging in aanrijdtijden van de hulpdiensten. Verkeerskundig is dit niet de meeste ideale oplossing maar wel een haalbare optie laat het college weten.

"Door deze verhuizing van de Aldi komt er een mooie huisvestiginslocatie in beeld voor Kindplein Oost. Dit is een mooie locatie voor de scholen, dicht bij de sporthal en geeft heel veel kansen", laat wethouder |Scheele weten. Ook blijft hiermee het huidige parkeren bij de sporthal behouden. "Mocht om welke reden dan ook, Kindplein-Oost op de locatie geen doorgang vinden dan kan de locatie ingezet worden als maatschappelijke bestemming door middel van verkoop".