Hardenberg

Advies herinrichting Vecht: 'Onderbouw locaties nieuwe bochten'

Door de redactie

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplannen Rheezermaten en Karshoek-Stegeren beoordeeld. De commissie vindt het rapport nog niet compleet. Zo is de ligging van nieuwe meanderbochten in de Vecht nog niet goed onderbouwd. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te passen.

unknown

Het waterschap Vechtstromen wil, met samenwerkingspartners, de Vecht bij Karshoek-Stegeren omvormen tot een toekomstbestendige, veilige half-natuurlijke laaglandrivier. Om dit te bereiken worden onder andere extra bochten in de rivier gelegd. Hiervoor moeten bestemmingsplannen in zowel de gemeente Ommen als Hardenberg worden gewijzigd. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeentes hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies

In het milieueffectrapport is niet gekeken naar verschillende locaties voor de nieuwe bochten. Andere ligging van de bochten kan voordelen hebben, omdat meer verplaatsing van zand gunstig is voor planten en dieren langs de Vecht. Bovendien beschrijft het rapport niet waarom de meanderbochten liggen waar ze liggen. De Commissie adviseert het rapport op dit punt, en op enkele andere punten waaronder archeologie, aan te vullen.