Hardenberg

Advents zangdienst

Door de redactie

Zondag 15 december, om 19.00 uur, wordt er in De Schoof te Daarlerveen, een Advents-zangdienst gehouden, thema: op weg naar Kerst. Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang.

De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbelgedeelten en teksten oproepen. De commissieleden zijn voorlezer, de predikant is organist en de gemeente is het koor. Er worden lieden gezongen die aansluiten bij de gelezen bijbelwoorden. De organisatie hoopt velen te mogen ontmoeten in deze zangdienst, zodat er gezamnelijk een heel groot koor gevormd wordt. Steeds meer PKN gemeenten vormen een mozaïek van kerkplekken en houden 'diensten met een bijzonder karakter'. Meer weten en/of ook meedoen? Loop eens een kerk binnen en beleef Advent. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer ¿ waarop alle teksten en liederen worden getoond. De kerk is open voor iedereen. Welkom!

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer