Ommen

Adders kunnen elkaar weer bereiken

Door de redactie

In de eerste week van mei is er een faunapassage aangelegd nabij de spoorwegovergang aan de Zwarteweg in Beerze. Deze passage maakt deel uit van de Natura2000 werkzaamheden die Landschap Overijssel momenteel, in opdracht van de provincie Overijssel, uitvoert in Beerze.

Met een faunatunnel onder de weg en een nieuwe dam in de naastgelegen watergang worden geïsoleerd gelegen heideterreintjes weer met elkaar verbonden. Dit is met name van belang voor het behoud van de adder in Beerze. Dankzij de faunapassage kunnen verschillende groepen adders elkaar weer bereiken. Een kleine groep die geïsoleerd leeft, leidt tot inteelt, waardoor de soort verzwakt. Ook andere diersoorten, zoals de das en de levendbarende hagedis, gaan profiteren van de faunapassage.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer