Hardenberg

Actief inzetten voor Nedersaksenlijn en station Bergentheim?

Door de redactie

De gemeente Hardenberg moet zich actief inzetten voor de aansluiting van regionale OV-verbindingen zoals de Nedersaksenlijn (Emmen-Stadskanaal) en station Bergentheim.

VVD

Zeker. Verbindingen zijn enorm belangrijk voor een plattelandsgemeente als Hardenberg. Want goede verbindingen met OV, maar ook over de weg, zorgen voor een toegankelijkere en aantrekkelijkere gemeente om te wonen, werken, recreëren en ondernemen. De VVD vindt het van groot belang dat de gemeente zich hier altijd actief voor inzet.

CDA

Wat mooi dat de ChristenUnie dit punt uit het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar nu ineens ook zo belangrijk vindt. Wij pleiten al jaren voor het doortrekken van deze spoorlijn, zodat er in onze gemeente een belangrijk knooppunt kan ontstaan. Dit is ontzettend belangrijk. Want we zijn een groeigemeente en dat willen we blijven. En als we dan de inwoners van Bergentheim ook nog eens kunnen verblijden met een station, dan zou dat helemaal mooi zijn. Helaas duren dit soort processen altijd lang. Belangrijk om hiervoor te blijven lobbyen dus. Doen we graag! En dat gaat het beste samen met alle andere partijen.

50 Plus

De Nedersaksenlijn zal veel voordelen gaan geven. Er ontstaat een rechtstreekse verbinding van Enschede via Almelo en Hardenberg naar Emmen. De spoorwegverbinding moet wat 50PLUS Hardenberg betreft dan worden doorgetrokken naar Musselkanaal en dan weer aansluiten op de bestaande verbinding Veendam naar Groningen. Twee universiteitssteden Enschede en Groningen worden dan snel met elkaar verbonden.

Station Bergentheim

Opening van station Bergentheim is een levensader voor deze gemeenschap van 4.000 inwoners. Ook kan hiermee voorkomen worden dat er een leegloop komt van zowel inwoners als bedrijven.

PvdA

Hardenberg moet zich zeker aansluiten bij de lobby voor de Nedersaksenlijn die Twente gaat verbinden met Groningen via Hardenberg als knooppunt voor de Vechtdallijn. Dit biedt grote kansen niet alleen voor Hardenberg maar voor de gehele noordoostelijke grensstreek. Zo is dan niet alleen de Universiteit Twente binnen forensafstand maar ook de universiteit van Groningen. Ook het heropenen van het station in Bergentheim moet daarbij worden meegenomen. Maar ook de electrificatie van de lijn Almelo - Marienberg moet met voorrang gerealiseerd worden. De oude dieseltreinen die nu nog op die lijn rijden zijn versleten en regelmatig kapot.

Wacht niet op een Tesla om electrisch te rijden: neem de trein!

GroenLinks

Zeker, de Nedersaksenlijn moet er komen. Het is de manier om onze regio te verbinden met het noorden en een alternatief voor de auto te bieden. Hardenberg moet zich samen met de provincie hard maken voor deze verbinding. Het spoor ligt er grotendeels al maar er moet natuurlijk wel geïnvesteerd worden. Een stevige lobby naar de landelijke politiek is hier voor nodig. Over station Bergentheim is GroenLinks ook duidelijk: dit station moet er komen, of eigenlijk dit station moet terug komen. GroenLinks is het dus helemaal eens met deze stelling. En wij willen de Nedersaksenlijn vanaf Almelo via Hardenberg doortrekken tot Groningen.

ChristenUnie

De gemeente Hardenberg moet zich actief inzetten voor de aansluiting van regionale OV-verbindingen zoals de Nedersaksenlijn (Emen-Stadskanaal) en station Bergentheim.

De Nedersaksenlijn zou Twente en Groningen direct met elkaar verbinden en Hardenberg ligt pal aan die route. De ChristenUnie lobbyt er al lang voor: het verbetert onze bereikbaarheid, stimuleert onze ontwikkeling en groei en verstevigt onze streekfunctie. In 2018 hebben wij het initiatief genomen voor het MobiliteitsManifest Vechtdal, samen met de ChristenUnie Ommen, Dalfsen en Twenterand. Maar om op de "Haagse agenda" terecht te komen, hebben we ook andere partijen in de regio nodig. Station Bergentheim, waar wij ons al jaren hard voor maken, past prima in die mobiliteitsvisie. Bovendien is goed OV beter voor het milieu en kan het sociaal isolement verminderen.

D66

Voor D66 is een goede verbinding met Twente en Drenthe/Groningen cruciaal. Via weg, water en spoor moeten mensen onze gemeente makkelijk kunnen bereiken. Wat betreft forensenverkeer, goederenvervoer maar ook het behoud van studenten in de regio is een treinverbinding erg belangrijk. Lokaal, provinciaal en landelijk maken we hier ons sterk voor.

OpKoers.nu

OpKoers.nu is van mening dat het voor Hardenberg belangrijk is om deze lijn te realiseren mede gezien de besparing die wordt behaald op vooral de reistijd maar ook op Co2 uitstoot. Groningen wordt makkelijker bereikbaar voor ouderen en natuurlijk voor de studenten. Ook andersom is Hardenberg beter bereikbaar vanuit het noorden daar kan Hardenberg dan weer van profiteren voor studenten die hier stageplekken hebben of zoeken. Los van de Nedersaksenlijn steunt OPKoers.nu de heropening van het station Bergentheim. Die is volgens ons eerder te realiseren en hoeft geen 250 tot 600 miljoen te kosten. Laten we maar dicht bij huis beginnen.