Hardenberg

Aanpak fietspaden Zwolseweg en Beerzerweg

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om in te stemmen met het verbeteren van de fietspaden Zwolseweg en Beerzerweg. Bij de eerste begrotingswijziging van 2019 werd door de gemeenteraad reeds 260.000 euro vrijgemaakt voor de aanpak van de fietspaden naast de Zwolseweg en Beerzerweg. Aanvullend heeft de provincie Overijssel een subsidie van 120.000 euro beschikbaar gesteld

Langs de Beerzerweg, tussen Mariënberg en het kruispunt met de Twenteweg ligt aan elke zijde een smal éénrichtingsfietspad. Fietsers kunnen bij de verkeerslichten de N36 oversteken. Het vervolg van het fietspad aan de zuidzijde naar Beerze/Ommen is een twee richtingsfietspad. Het fietsverkeer vanuit de kern Mariënberg maakt ondanks dat het niet is toegestaan voor beide richtingen gebruik van het éénrichtingsfietspad. Om de situatie te verbeteren gaat de gemeente het fietspad aan de zuidzijde verbreden naar drie meter, en om zetten naar een tweerichtingsfietspad. Het fietspad aan de noordzijde blijft een eenrichtingsfietspad, maar krijgt wel een nieuwe asfalt laag en er wordt een haag geplant op sommige plekken tussen de rijbaan. Gelijktijdig wordt ook aan het noodzakelijke onderhoud aan de brug Mariënberg-Vechtkanaal en de hoofdrijbaan uitgevoerd.

Zwolseweg veiliger

Het deel van het fietspad dat tussen de komgrens Ommen en de brug over de Regge ligt wordt als onveilig ervaren. Dit deel van het fietspad wordt voorzien van een licht gekleurde slijtlaag. Door de verbeterde zichtbaarheid van het fietspad zal de veiligheid en het fietscomfort toenemen. Ook worden hier de bermen hersteld en verstevigd en het struikgewas tussen fietspad en rijbaan verwijderd. De werkzaamheden aan de Beerzerweg en de Zwolseweg worden in het voorjaar uitgevoerd

Omwonenden positief

Tot 3 december kon men reageren op deze plannen. In algemeen zijn de reacties van de omwonenden positief. Wel werden er op specifieke punten aanvullende maatregelen voorgesteld, en gevraagd op bepaalde plekken het opknappen van bermen prioriteit te geven. Ook bleek de toegankelijkheid bij omwonenden een aandachtspunt. Zo werd er gevraagd om het aanleggen van voetpaden, en het aanpassen van het 'afschot' van de weg. Het college van B en W van de gemeente Ommen wil de kleinere aanpassingen mee nemen, maar de meer ingrijpende aanpassingen buiten de strekking van deze werkzaamheden houden.