Hardenberg

Aangepaste aanlevertijden

Door de redactie

In verband met de paasdagen gelden andere uiterste aanlevertijden voor redactionele tekst. Voor De Toren van woensdag 15 april moeten persberichten, aankondigingen en andere redactionele bijdragen uiterlijk op vrijdag 10 april, om 14.00 uur, binnen zijn. Voor advertenties geldt de gebruikelijke deadline van dinsdag 14 april, 12.00 uur.