Hardenberg

75 jaar vrijheid aan beide kanten van de grens

Door de redactie

"Zo vanzelfsprekend als we nu even naar Duitsland rijden, en onze oosterburen bij ons komen winkelen, was het 75 jaar geleden niet. Er waren jaren van onzekerheid, angst en spanning geweest; de vijf oorlogsjaren hadden de verhoudingen behoorlijk veranderd en aan beide zijden van de grens bepaalde die oorlog het dagelijks leven. Iedereen beleefde die periode op zijn eigen manier en we mogen ons gelukkig prijzen dat we sindsdien in vrijheid leven", aldus Janko Ekkel, lid van het Schrijverscollectief Hardenberg. Roel Gritter, p.r. medewerker van de Historische Vereniging Hardenberg, sluit zich hierbij aan.

Beide verenigingen hebben het initiatief genomen om, in samenwerking, verhalen te gaan optekenen van mensen die deze jaren rondom de bevrijding, en ook de wederopbouw, hebben meegemaakt, met name in het Vechtdal en aan beide zijden van het grensgebied. Veel verhalen zijn misschien al bekend en opgeschreven, maar wellicht zijn deze nooit gepubliceerd. Het is van belang dat ook déze niet worden vergeten. Wanneer de vertellers het moeilijk vinden om hun verhaal op papier te zetten dan is er de mogelijkheid dat een lid van het Schrijverscollectief hen bezoekt en dit voor hen opschrijft. Juist nu, 75 jaar na de bevrijding, is het tijd om herinneringen vorm te geven. De verhalen, eventueel met fictieve namen, worden gepubliceerd in het magazine van de Historische Vereniging 'Rondom den Herdenbergh' en bij voldoende aanbod zal er een boek worden uitgegeven. Wilt u hieraan meewerken? Neemt u dan contact op met Janko Ekkel (Schrijverscollectief Hardenberg): email: info@bw4all.nl, 06-2220