Hardenberg

50PLUS wil veiliger kruising

Door de redactie

50PLUS Hardenberg wil dat er een eind komt aan de onveilige verkeerssituatie op de kruising De Overmaat en Hoge Esch in Gramsbergen. De fractie vraagt het college hierover in overleg te gaan met Stadsbelang Gramsbergen.

De situatie op de kruising wordt door verkeersdeskundigen aangemerkt als veilig, maar volgens 50PLUS is de kruising minder veilig dan waarvan wordt uitgegaan. "Het blijkt dat er op dit kruispunt regelmatig bijna-ongelukken gebeuren. Tot op heden nog steeds zonder ernstige gevolgen". Omdat veel kinderen van deze oversteek gebruikmaken voor bezoek aan zwembad, bibliotheek, sportvelden of om naar school te gaan, zou 50PLUS graag zien dat hier een veilige situatie komt voor fietsers en voetgangers. De fractie vraagt het college daarom of ze bereid is om hier in overleg met Stadsbelang Gramsbergen invulling aan te geven en, zo ja, wanneer het college dit denkt te realiseren. Mocht het college niet met Stadsbelang in overleg willen, dan wil 50PLUS graag weten wat daarvan de reden is.