Hardenberg

50PLUS maakt zich zorgen om ventilatiesystem in scholen

Door de redactie

Via de media heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg vernomen dat de Rijksoverheid een bedrag beschikbaar stelt van 360 miljoen euro om onder andere op basis en middelbare scholen aanpassingen aan de ventilatiesystemen te kunnen uitvoeren.

Er is een steekproef genomen op 2678 scholen, waaruit bleek dat op elf procent van de Nederlandse scholen niet aan de norm voldoet. De minister van Onderwijs de heer A. Slob verwacht dat het percentage scholen dat niet aan de ventilatie eis voldoet nog hoger zal zijn. Dit ook in verband met het Coronavirus. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg enkele vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Hardenberg. 50PLUS wil graag weten of de scholen in de gemeente Hardenberg voldoen aan de gestelde eisen van de overheid met betrekking tot de ventilatiesystemen. Wanneer dit niet het geval is wil 50PLUS graag weten hoe het college dit gaat oplossen. Ook is 50PLUS benieuwd of het college eventueel gebruik gaat maken van de ter beschikking gestelde financiële middelen door de Rijksoverheid om de luchtkwaliteit op alle scholen op het juiste peil te krijgen.