Hardenberg

50 PLUS wil veiliger scootmobiel

Door de redactie

De fractie van 50PLUS Hardenberg vindt dat de gemeente Hardenberg bij de verstrekking van scootmobielen voortaan moet kiezen voor vierwielers in plaats van de gebruikelijke driewielers. Dit omdat vierwielers veiliger zijn.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft recent een onderzoek gedaan naar scootmobielen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van vierwielers veiliger is dan het gebruik van driewiel scootmobielen. De gemeente Hardenberg verstrekt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 scootmobielen, maar dat zijn driewielers. Nu blijkt dat vierwielers veiliger zijn, vindt 50PLUS dat de gemeente Hardenberg moet overgaan tot het verstrekken van vierwielers, zodra dit maar mogelijk is. De fractie wil daarom van het college van B&W weten of zij bereid is om bij vervanging van scootmobielen over te gaan op vierwielers en, mocht dat het geval zijn, op welke termijn deze vervangingen worden gerealiseerd. Mocht het college geen vierwielers willen gaan verstrekken, dan wil 50PLUS graag weten wat daarvan de reden is.

Weginrichting

De SWOV heeft ook onderzoek gedaan naar een goede weginrichting en aangepast voertuigontwerp, omdat dit kansrijke maatregelen zijn om het aantal ongevallen met scootmobielen terug te dringen. 50PLUS wil graag van het college weten of zij bereid is om bij de weginrichting veel aandacht te hebben voor de volgende aspecten van weginrichting, om de lokale verkeersveiligheid van en voor scootmobielen sterk te vergroten: smalle fietspaden verbreden en krappe bochten herinrichten zodat ze (minstens) voldoen aan de geldende CROW-richtlijnen; Trottoirbanden langs fietspaden verwijderen of markeren en afvlakken; oversteekvoorzieningen opvallender en beter zichtbaar maken; Verkeersregelinstallaties en de groentijd van fietserslichten afstemmen op de rijsnelheid van scootmobielrijders. Is het college bereid om op korte termijn een plan hiervoor te formuleren? Zo ja, op welke termijn denkt het college dit plan te kunnen presenteren? Zo nee, wat is daarvan de reden.