Ommen

140.000 euro corona compensatie voor Larcom

Door de redactie

Het college van B en Heeft besloten om in te stemmen met de toekenning van 140.000 euro aan Larcom Werkleerbedrijf in het kader van de Corona compensatie SW bedrijven.

De impact van het coronavirus op Larcom tot en met augustus 2020 is in beeld en er is een omzet tekort van 800.000 euro. Voor de gemeente Ommen betekent dit een tekort van 203.000 euro in de exploitatie. Inmiddels heeft de Rijksoverheid een Corona compensatie voor SV aan de gemeente beschikbaar gesteld. Deze compensatie wordt ingeschat op 201.000 euro en er wordt nu een bedrag van 140.000 euro aan Larcom beschikbaar gesteld. Dit is het exploitatieverlies van Larcom als gevolg van de coronacrisis. Het exploitatiekort is tot en met augustus 2020. Er is nog enige onzekerheid over het definitieve exploitatiekort over het gehele jaar.