Hardenberg

1,2 miljoen voor nieuwe bruggen

Door de redactie

In de gemeenteraadsvergadering van 29 januari van de gemeente Hardenberg wordt de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van 1.200.000 euro beschikbaar te stellen voor de sloop en vervangen van twee bruggen in de Meene.

Uit een door het waterschap Vechstromen uitgevoerd onderzoek in het voorjaar van 2018 bleek dat de constructiesterkte van een tweetal bruggen over het afwateringskanaal niet meer kon worden gegarandeerd. De twee bruggen Beltmansbrug, onderdeel van de Anerweerweg en de Kieftbrug onderdeel van De Haandrik, zijn per direct afgesloten in het voorjaar voor al het gemotoriseerde verkeer. Aansluitend zijn in opdracht van het Waterschap noodvoorzieningen getroffen om het omrijden voor met name het landbouwverkeer zoveel mogelijk te beperken. Het waterschap stelt voor de twee bruggen te vervangen voor nieuwe bruggen, waarbij het waterschap volledig bijdraagt in de kosten. Het heeft de voorkeur dat de vervanging door de gemeente wordt gedaan. OP 9 mei 2018 is de raad schriftelijk geïnformeerd over de problematiek. Op 4 september heeft de samenwerking geleid tot het vaststellen van een bestuursovereenkomst van het Waterschap. Daarin zijn afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de overdracht van twee van de vier bruggen over het afwateringkanaal. Het voornemen is dat het waterschap de bruggen in de huidige staat overdraagt aan de gemeente Hardenberg, inclusief een volledige bijdrage voor de sloop en vervanging. Voor de uitgangspunten van het ontwerp zijn zowel bij het waterschap als bij de belangrijkste agrarische gebruikers en omwonenden draagvlak. Het streven is de bruggen uiterlijk op 1 september 2019 in gebruik te nemen.