Afbeelding

Rijken worden steeds rijker en armen steeds armer

wo 21 juni 2023 Politiek lokaal

Het is voor meer en meer mensen moeilijk om hun rekeningen te betalen. Bij de schuldhulpverlening kloppen steeds meer mensen aan, ook mensen met een middeninkomen. Het centraal planbureau voorspelt dat er volgend jaar 995.000 Nederlanders onder de armoedegrens leven. Dat kan zo niet doorgaan!

Graaiflatie en minimumloon

Grote bedrijven hebben de prijzen van hun producten het afgelopen jaar met vele procenten verhoogd en maken giga-winsten. Bestuursvoorzitters en aandeelhouders profiteren volop van deze graaiflatie en werknemers betalen de rekening. Het is tijd voor maatregelen tegen de graaiflatie. PvdA en GroenLinks stellen daarom voor dat het minimumloon minstens evenveel stijgt als de prijzen: we willen dat het minimumloon met terugwerkende kracht vanaf 1 januari wordt verhoogd gelijk aan de inflatie. Dat willen we betalen door woekerwinsten van bedrijven te belasten. Met andere woorden: we vragen een eerlijke bijdrage van bedrijven die grote winsten maken. Terwijl de grote bedrijven superwinst na superwinst noteren en de champagne rondgaat in de directiekamers, groeien de rijen bij voedselbanken en neemt de armoede toe. Dat kan zo niet langer. Met ons voorstel verplaatsen we het geld van de aandeelhouder naar de vakkenvuller. Dat is sociaal voor iedereen.

Huurbescherming

We maken ons ook hard voor het beschermen van huurders. Het voorstel van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (CU) om vaste huurcontracten verplicht te stellen is onlangs met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel biedt huurders zekerheid en stabiliteit, waardoor ze veilig en gerust kunnen wonen. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog wel goedkeuren. Henk Nijboer zal het voorstel in de Kamer verdedigen.

Sociale woningbouw in Hardenberg

De gemeente Hardenberg telt iets meer dan 21% sociale huurwoningen op het totale woningbestand. Dat vinden wij te weinig. Temeer gezien de wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Meer dan 5 jaar! De PvdA wil dat minimaal 30% van het totale aantal woningen een sociale huurwoning is. De fractie van de PvdA Hardenberg vraagt hiervoor regelmatig de aandacht. Vooral nu steeds duidelijker wordt dat dit doel niet eenvoudig haalbaar is. De kosten van bouwen nemen steeds verder toe. Ook de hypotheekrente stijgt weer verder. Er is inmiddels afgesproken dat er voor mensen met een zeer laag inkomen een maximum huurprijs wordt gehanteerd. De PvdA ondersteunt dat van harte, maar het betekent wel een extra belasting voor de woningcorporaties, die daardoor wellicht andere keuzes zullen (moeten) gaan maken.

PvdA fractie Hardenberg

Afbeelding
Aanrijding op kruising Witmanweg en Weverijweg in Slagharen Hardenberg 12 uur geleden
Afbeelding
Opening expositie meidenatelier Hardenberg Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Rudy Ligtenberg nieuwe directeur-bestuurder Mijande Wonen Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Eigenaar gezocht voor goederen in lopend onderzoek Hardenberg 18 uur geleden
Afbeelding
Speelotheek Tjoek Tjoek sluit haar deuren Hardenberg 19 uur geleden