RAAD dichterbij

Wat verwachten de politieke partijen van het jaar 2021

GroenLInks

Het meest hopen we natuurlijk snel van corona af te zijn en dan we weer snel terug kunnen naar een soort van normaal. De realiteit is natuurlijk dat dat niet zo snel zal gaan. Maar we kunnen allemaal bijdragen door ons goed aan de regels te houden. Verder is 2021 het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen die voor onze partij extra bijzonder zijn omdat ons raadslid Romano op de kieslijst staat.

Politiek kunnen we het jaar meteen goed beginnen door het beleidsplan inclusie vast te stellen. Dat vinden we echt een mooi start van het jaar. We hopen dat Hardenberg die lijn doortrekt en dat er net zulk ambitieus beleid voorgelegd wordt voor duurzaamheid en sociale onderwerpen. GroenLinks gaat er in ieder geval vol voor. We hebben zin in het jaar en hopen weer veel mensen te mogen ontmoeten.

VVD

2020 is Corona. Het virus kwam groots en onverwacht, betreft mensenlevens en die proberen we met z’n allen te redden. Er zijn moeilijke beslissingen genomen door de regering met grote gevolgen. Mensen verloren dierbaren en sommigen hun baan. Veel bedrijven zijn hard geraakt. Mede door de crisis is er in onze gemeentepolitiek bezien weinig gebeurt, maar blijft de VVD kritisch en benoemen wij als enige slechte projecten (zoals het LOC dat ondertussen ruim 23 miljoen heeft gekost) en zijn wij nog steeds voor de verplaatsing van de Aldi in Dedemsvaart om de Julianastraat weer positief te kunnen ontwikkelen. De benoeming van onze nieuwe burgemeester hebben wij als het grootste politieke hoogtepunt ervaren. Komt er weer een beetje vuur in het bestuur! 

 

CDA:
Hoe komen we uit deze Coronacrisis? Die vraag staat centraal komend jaar. Maar voor de politieke partijen staat het eerste kwartaal van 2021 in het teken van verkiezingen. Als CDA zijn we blij met Piet-Cees van der Wel als kandidaat Tweede Kamerlid. Hij heeft 20.000 stemmen nodig om in de Tweede Kamer terecht te komen. Wij gaan daar met zijn allen voor. Het zou geweldig zijn als we een Hardenberger in Den Haag zouden hebben. Dat maakt het makkelijker om bijvoorbeeld een Nedersaksenlijn voor elkaar te boksen, of een weg te verbreden. Laten we met z’n allen proberen Piet-Cees in Den Haag te krijgen. Daar hebben we allemaal baat bij. Wij gaan ervoor!

 

50Plus

Allereerst willen wij u een gelukkig nieuwjaar toewensen. We hopen op een beter en een coronavrij jaar. Dit jaar zal vooral het jaar worden waarin onze inwoners worden gevaccineerd. Welke effecten heeft de lock down gehad op onze inwoners, ondernemers maar ook op het verenigingsleven, buurthuizen, sportverenigingen enz. Maar het aankomend jaar bestaat ook uit het ouderenakkoord, duurzaamheid, RES en de 2e kamer verkiezing die op 17 maart plaats vindt. Er kunnen op 3 verschillende dagen gestemd worden en voor 70-plussers is het mogelijk om per post hun stem uit te brengen.

ChristenUnie

Met de wissel van 2020 naar 2021 zijn helaas niet alle problemen opgelost. Maar we zien uit naar het moment waarop we weer dicht bij elkaar mogen zijn; iets dat voor maart 2020 zo gewoon was en nu zo bijzonder is. Sommige dingen veranderen niet: wij blijven ons inzetten voor de bloei van de gemeente Hardenberg en haar inwoners. Voor meer dan 80 miljoen vluchtelingen op deze aarde blijft het voorlopig echter moeilijk; ook in 2021 verdient dat onze aandacht en daadkracht. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar weten dat wij een opdracht hebben. De ChristenUnie wenst iedereen een waardevol, hoopvol en liefdevol 2021 toe. “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

 

OpKoers.nu

Wat brengt 2021? Het enige wat vrij zeker is dat er een nieuw kabinet komt na de landelijke verkiezingen. Dat we nog de handen vol hebben aan het coronavirus en ook als het virus onder controle is zal het nog grote invloed hebben op onze samenleving, niet alles zal bij het oude blijven.  Als OpKoers.nu willen we ons inzetten voor het herstel van onze samenleving in het besef dat we het niet alleen kunnen, daarom nu al een verzoek aan u, laten we het samen doen en het noaberschap hooghouden. We hopen van harte dat we u in 2021 weer kunnen ontmoeten want als je elkaar in de ogen kijkt is er meer begrip voor elkaar. 

 

PvdA

Het nieuwe jaar staat wat ons betreft in het teken van twee belangrijke zaken: Ten eerste zal in het eerste kwartaal de vaccinatie naar verwachting goed op stoom komen zodat we hopelijk eindelijk verlost zijn van deze corona-epidemie. Ten tweede zijn er verkiezingen. Verkiezingen waar u het verschil kan maken voor bijvoorbeeld een goede zorg, sterk onderwijs en betaalbare woningen. Want als er één ding zeker is geworden de afgelopen jaren is dat de verschillen tussen arm en rijk groter zijn geworden. Kies daarom voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland waar mensen centraal staan. Waar er waardering is voor de zorgmedewerkers. Waar goed onderwijs niet afhankelijk is van waar je opgegroeid bent maar gelijke kansen voor iedereen van leraren en docenten die lol in hun werk hebben en voldoende carrièreperspectief. Waar mensen kunnen wonen in betaalbare duurzame woningen. Wij wensen u fijne feestdagen en blijf gezond.