Vizier op Twenterand

“Wanneer je zelf op een kieslijst staat zoals raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet je wel of niet een functie in een stembureau bekleden.’

PVV

De PVV vindt integriteit het hoogste goed bij een politicus. We kennen allemaal de jaarlijkse opsomming van partijen met de meeste integriteitskwesties. Meestal de VVD en de laatste keer het CDA. De kloof tussen burgers en politiek wordt mede veroorzaakt door politici en bestuurders die niet de waarheid spreken, elkaar baantjes toespelen of ergens plotseling geen herinnering meer aan hebben. Hoewel wij uit gaan van het goede in de mens, is beeldvorming ook belangrijk. Je moet dus iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen en dus moet je ook geen raadsleden of kandidaat-raadsleden in een stembureau neerzetten.

 PvdA/GroenLinks

De verkiezingen staan voor de deur, over een maand gaan we naar de stembus voor de 2e kamer en over een jaar gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de verkiezingen gaan we naar het stembureau en hier zitten vaak vrijwilligers die zorgen voor een goed verloop van het stemmen. Niet alleen op het moment van stemmen, maar ook na afloop bij het tellen van de stemmen. Stemmen moet in alle vrijheid gebeuren zonder enige druk en in alle onafhankelijkheid. Het is dan ook beter dat mensen die zich verkiesbaar stellen en waarop gestemd kan worden géén functie vervullen op stembureau. Om alle schijn te voorkomen.

 VVD

In de kieswet is vastgelegd dat kiezers in het stemlokaal niet mogen worden beïnvloed en het is aan de Burgemeester om af te wegen wat al dan niet is toegestaan. Hoe dat te doen wordt veelal geregeld in de APV. Daarnaast maken we gewoon afspraken hoe hier mee om te gaan. Als je afspreekt geen posterborden bij het stembureau te plaatsen omdat je geen beïnvloeding op het laatste moment wilt kun je volgens de VVD ook als kandidaat beter niet in het stembureau gaan zitten.  Mensen zien de kandidaat en associëren hem met de partij. Dit heeft hetzelfde effect als het plaatsen van een poster met gezicht van de kandidaat bij de ingang. Om alle schijn te voorkomen is het beter om dit dan ook niet te doen. Voor bemanning  zijn voldoende mensen te vinden.

 GemeenteBelangen Twenterand

Als vanzelfsprekend mag van een volksvertegenwoordiger verwacht worden dat hij integer is. Het kan niet de bedoeling zijn dat kiezers beïnvloed worden door stembureauleden, ongeacht welke kleur pet zij op hebben. GBT kan zich ook niet voorstellen dat dit aan de orde is geweest. Als enige onafhankelijke lokale partij in Twenterand zou eventuele belangenverstrengeling bij de komende Tweede Kamerverkiezingen überhaupt niet aan de orde zijn. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen zou dit zo moeten zijn. Aangezien leden voor de stembureaus zich niet bij bosjes melden is het juist een goede zaak dat de volksvertegenwoordigers zich in mogen zetten voor een ordentelijk verloop van welke verkiezingen dan ook.

 SGP

Het wel of niet een functie bekleden in een stembureau is een persoonlijke afweging. Er is geen wettelijke regelgeving over de benoeming van personen voor het stembureau die ook kandidaat zijn bij de betreffende verkiezing. Er zijn verschillende wetsvoorstellen geweest, maar dit heeft nog niet tot een wetswijziging geleid. Zowel de Kiesraad als de VNG adviseren om terughoudend te zijn in deze benoemingen, omdat zij als “partijdig” kunnen worden ervaren door de kiezers. Stembureauleden moeten hun werkzaamheden neutraal en objectief uitvoeren. Kandidaten hebben een belang bij de uitkomst van de stemming, dat is tegenstrijdig.

CDA Twenterand:

Binnenkort is het zover, de verkiezingen komen eraan. Opnieuw is hulp hard nodig om de bezetting op de stembureaus rond te krijgen. Er wordt ons gevraagd hoe wij denken over de stelling of mensen op een kieslijst wel of niet een functie in een stembureau moeten bekleden. In deze stelling stelt het CDA Twenterand zich neutraal op, het CDA laat dit graag aan de desbetreffende kandidaat raadslid / tweede kamerlid over.

 ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat leden van een stembureau geen politieke voorkeur uitspreken als ze in functie zijn van het stembureau. Dat geldt voor iedereen maar zeker voor mensen die ook kandidaat staan op de kieslijst. Iedere stemgerechtigde moet in het stemhokje een eigen keuze kunnen maken zonder dat leden van het stembureau (ongeacht of ze wel of niet op de lijst staan) daar invloed op uitoefenen.