RAAD dichterbij

Vuurwerk


Een nieuw jaar is begonnen. Zoals elk jaar begon het weer knallend. Maar eigenlijk waren het eigenlijk ook alleen maar knallen. Want door de dichte mist was het vuurwerk dit jaar nauwelijks zichtbaar. En dat kan de komende jaren ook wel zo zijn. Maar dan niet door de mist maar doordat politiek Den Haag consumentenvuurwerk gaat verbieden.
Want dat is toch wel één van de wensen van GroenLinks voor het nieuwe jaar. Laten we stoppen met vuurwerk en voor veilige alternatieven gaan. Beter voor mens, dier en natuur. Vuurwerk kost de maatschappij zoveel meer dan dat het oplevert. Dit jaar waren er nationaal 1300 gewonden. Waarvan het meerendeel niet gewond raakte door het eigen vuurwerk maar slechts omstander was en gewond raakte door het vuurwerk van een ander. De materiële schade werd geschat op 15 miljoen euro. Daarbij komt nog het vuurwerkafval dat in de natuur terecht komt en de stress en het leed die dieren hebben door het vuurwerk. Genoeg reden om ermee te stoppen. Het is goed om te zien dat een meerderheid van Nederland dat nu ook vindt. Er lijkt een omslagpunt te zijn bereikt. Dat zal ook in de Tweede Kamer te merken zijn. Het is de vraag of het een totaalverbod gaat zijn of een verbod op ‘’knallers en pijlen’’, maar dat er iets gedaan gaat worden is wel duidelijk. Het is te hopen dat het dan ook in één keer goed geregeld gaat worden, dus niet een verbod op een deel van het vuurwerk, maar gelijk een totaalverbod. Daardoor wordt handhaven makkelijker en kunnen we goede en aantrekkelijke alternatieven bieden. Dat vraagt politieke durf, de durf om te zeggen als we alles afwegen is er maar één conclusie; de boel verbieden. Natuurlijk zien we ook gemeenten die niet wachten op landelijke wetgeving. Zij verbieden vuurwerk zelf of stellen vuurwerkvrije-zones in. In de praktijk lastig handhaafbaar maar ze doen het wel. Ze pakken die verantwoordeijkheid. We wachten de landelijke discussie af, maar als daar niet wat uitkomt, moeten we als gemeente Hardenberg misschien ook maar gaan kijken wat we kunnen doen.
We moeten ook benoemen wat goed gaat, want het lijkt dat het aantal mensen dat op nieuwjaarsdag naar buiten gaat, om het vuurwerkafval op te ruimen, steeds groter begint te worden. Waar in het verleden vuurwerkafval in grote hoeveelheid weken bleef liggen, lijkt die tijd wel achter ons te liggen. Ook waren er nu al straten die zelf afspraken (tussen bepaalde tijden) geen vuurwerk af te steken of die samenwerkten om een mooie jaarwisseling te organiseren. Op een veilige manier, zodat het voor iedereen leuk was en mensen niet bang hoeven te zijn voor verdwaalde vuurpijlen. Tot slot willen we als GroenLinks deze column toch ook graag nog even benutten om alle mensen te bedanken die er voor zorgen dat de jaarwisseling zo veilig mogelijk verloopt en dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een dank aan de handhavers, aan de politieagenten en aan de hulpverleners. Daarnaast ook een dankwoord aan de mensen die het vuurwerkafval gingen opruimen; inwoners, gemeentemedewerkers, kinderen in Lutten (voor een euro per zak) en ondernemers. Bedankt! Zo zorgen we voor een mooi groen nieuw jaar.
GroenLinks Hardenberg wenst u een heel mooi 2020.
Fractie@groenlinkshardenberg.nl

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer