Politie wijkteam Hardenberg

Vooruit (we) kijken (terug)

 

2020 was een jaar die we niet snel zullen vergeten maar die we wel graag achter ons laten. Voor iedereen washet een jaar waarin er veel werd gevraagd van ons aanpassings- en incasseringsvermogen. Dit lukte voor velen,zo goed en zo kwaad het kon maar er waren er ook die hier meer moeite mee hadden. Ook voor ons alspolitieteam kwam er een hoop op ons af. Ineens allerlei nieuwe maatregelen die gehandhaafd diende te worden.Onzekerheid, stress, frustratie en ergernis bij veel mensen. Ik heb menigeen een bekeuring moeten geven. Deveranderingen volgden elkaar in rap tempo op. Wat gisteren nog was toegestaan mocht een dag later niet meer.Het vroeg en vraagt nog steeds veel van ons allemaal. In mijn werk elke dag weer. De jaarwisseling zit er aan te komen. Hoe gaat deze eruit zien? Vuurwerk is verboden! Carbid schieten mag, echter maar met maximaal 2 personen tenzij je uit 1 huishouding komt. Hoe ziet dat er uit? Ik zie veel aanvragen via de gemeente van mensen die carbid gaan schieten. Het kan en mag als je de regels maar in acht neemt. We zullen intensief gaan controleren op oudejaarsdag en voldoe je niet aan de regels dan volgt echt een boete. Er is geen ruimte voor waarschuwen of gedogen. Ik hoop echt dat wij met elkaar verstandig zijn en ons aan de maatregelen kunnen en willen houden.Ouders let op uw kinderen en kinderen let op je ouders. Maak er vooral een gezellige dag van met elkaar (lees: je gezin).Natuurlijk: het liefst nemen we afscheid van 2020 met een groot knalfeest om het achter ons te laten. Maar het kan gewoon echt niet. Belast de zorg niet overbodig maar ook de politie, brandweer en handhavers niet. Laten we samen zorgen voor een rustige en vooral respectvolle jaarwisseling voor iedereen. Respect, dat is het sleutelwoord! Laten we vooruit kijken naar 2021 waarin we als politie (van u) weer klaarstaan voor iedereen. Eenjaar waarin we hopelijk weer meer kunnen en mogen. Laten we met elkaar positief zijn en op elkaar blijven letten.
Een veilig en gezond 2021 daar gaan we voor!