De Boer Op

Vlog-melk (16 oktober)
Vlog is een Duitse afkorting en houdt op zijn Nederlands in: “Vereniging levensmiddelen zonder gentechniek”. Vanaf heden lever ik VLOG-melk aan de melkfabriek. Vooral in Duitsland vraagt de consument om levensmiddelen waarbij niets is veranderd aan het originele DNA. Ik moet dus gewassen telen en voeren waarin geen Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO) voorkomen. 
Al mijn gras dat ik teel is gezaaid in een tijdperk dat er nog geen gemodificeerde rassen waren en met maiszaaien moet ik nu een  GMO-vrij ras kiezen. Met het aan te kopen voer moet er op gelet worden dat dit GMO-vrij is. Vorige maand heb ik voor het eerst GMO-vrij krachtvoer besteld. De verandering betreft vooral de soja, waarvan iedere koe ongeveer een halve kilo per dag krijgt. Aan de soja zie ik geen verschil maar het kost per kilo wel 10 cent meer. Ook de brok die ik aankocht en waarvan ik gemiddeld 3 kilo per koe per dag voer, moest veranderen en dat scheelt zo’n 2 cent per kilo brok. Voor mij zijn dit de enige directe kostenstijgingen. Daartegenover staat een cent extra opbrengst per kilo geleverde melk aan de fabriek. Het verdient zich bij mij makkelijk terug maar naarmate je meer GMO-vrij voer aankoopt, wordt de marge krapper of zelfs negatief.


Ook zijn er nog tal van administratieve lasten aan verbonden. Alle medewerkers op het bedrijf moesten een digitale cursus van een uur volgen. Al het voer op het bedrijf moet gecodeerd zijn, bonnen van geleverd voer aanwezig en een overzicht van de veestapel en medewerkers. Extra last bij mij is nog het loonvoermengbedrijf dat elke dag mijn koeien voert. Er mag geen plukje gevoerd worden van het voorgaande bedrijf dat niet GMO-vrij voerde. Alles bij elkaar nogal wat administratie en natuurlijk volgt een beoordeling door een gecertificeerde instelling.


Nu is de deelname bij onze melkfabriek nog op vrijwillige basis. De verwachting is dat iedere melkleverancier in de toekomst verplicht is om VLOG-melk te leveren. In de melkfabriek moest er nog wel wat verbouwd worden om VLOG-kaas te produceren en ook het melkophalen moet gescheiden van de niet VLOG-melk. Een hele operatie maar we doen als melkveehouders alles om bij de tijd te blijven.


Wim Scholman, melkveehouder in Balkbrug

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer