RAAD dichterbij

Vijftien jaar op koersNu alweer vijftien jaar geleden is OpKoers.nu opgericht door een aantal bezorgde en betrokken inwoners als lokaal alternatief voor de landelijke partijen. Als lokaal alternatief is OpKoers.nu onafhankelijk en heeft het geen binding met de landelijke politiek. Daarnaast hoeft Opkoers.nu zich ook niet te houden aan een voorgeschreven landelijk partijprogramma en draagt Opkoers.nu ook geen onnodige ballast mee van een specifiek gedachtengoed. Bij Opkoers.nu staat de burger en de leefbaarheid van de gehele gemeente centraal en dat met lokale politiek zonder omwegen. Dit alles schept het voordeel dat wij geheel tot de beschikking staan om te luisteren naar de belangen en behoeftes van de inwoners in onze gemeente.

De komende jaren staan wij voor de grote uitdaging om onze gemeente leefbaar te houden voor de huidige en toekomstige generaties. Hiervoor is breed draagvlak nodig van de inwoners. Wij vinden het erg belangrijk dat er geluisterd wordt naar de inwoners en dat er samen met de inwoners lokaal beleid gemaakt wordt. Wij vinden namelijk dat iedere kern afzonderlijk aandacht verdient. Zo spelen er bijvoorbeeld in Dedemsvaart andere zaken en loopt men tegen andere problemen aan dan in Hardenberg of De Krim. Dat is de kracht van een betrokken lokale partij die is opgericht door en voor inwoners van de gemeente Hardenberg. OpKoers.nu heeft standpunten waarbij het belang van de inwoners van de gemeente voorop staat in de afwegingen en besluitvorming en zoekt naar een balans tussen leefbaarheid op het platteland en in de grotere kernen.

Wij zijn gewone inwoners die zich sterk maken voor onze leefomgeving. Niet alleen voor het stedelijk gebied en het buitengebied, maar ook voor het woongenot in de dorpen en wijken en omdat we Hardenberg een prachtige gemeente vinden om in te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Dat willen we graag zo houden.

 

Woensdag 9 december vieren we de verjaardag van onze lokale partij, noodgedwongen in stilte, toch kijken we dan even terug op de eerste jaren, 2006 – 2010 waarin Annie Kelder het in haar eentje moest doen. Op de jaren 201-2014 waarin ze samen met Hans Botter in de gemeenteraad zat. In de jaren 2014-2018 was OpKoers.nu met drie zetels vertegenwoordigd. In 2018 groeide de partij door naar vijf zetels en leverde voor het eerst een wethouder. Maar laten we niet vergeten hoeveel werk bestuur- en schaduwfractie hebben verzet om de fractie te steunen.

 

Wat de toekomst betreft, hopen dat we in 2021 coronavrij, onze blik kunnen richten op de verkiezingen van 16 maart 2022. En daar hebben we u voor nodig, we willen weten wat er leeft in onze 29 kernen. We willen als lokale partij, samen met u, de koers bepalen. Heeft u ideeën of voorstellen laat het ons weten en mail naar info@OpKoers.nu maar u kunt ook altijd bellen met iemand van het bestuur of de fractie, zij zijn te vinden op de website van OpKoers.nu.

 

En de Tweede Kamer verkiezing op 17 maart 2021? Ga stemmen, keus genoeg, meer dan dertig partijen, maar zoek niet naar OpKoers.nu, wij blijven dicht bij huis.  

.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer