RAAD dichterbij

Van visie naar aanpak.
Burgerparticipatie en dorpsvisies hebben het afgelopen jaar nogal eens op de agenda gestaan bij OpKoers.nu. Ook wij hebben met waardering kennisgenomen van de diverse Dorpsvisies die zijn opgesteld door de inwoners zelf. Meerdere zijn aangeboden aan het college van B&W of aan de gemeenteraad. Terecht is hun veel lof toegezwaaid.  Onder het motto ‘We kunnen het zelf wel’ hebben ze bewezen dat ze heus wel weten wat goed is voor hun dorp of kern. Maar hoe nu verder, het zou eeuwig zonde zijn als de mooie toekomstplannen zouden eindigen in een bureaulade op ons duurzame gemeentehuis. Daarom is OpKoers.nu als lokale partij toch maar eens over de grenzen heen gaan kijken en kwamen we terecht bij onze buurgemeente De Wolden. Niet helemaal toevallig we hebben er immers vorig jaar ook een wethouder gehaald en die bevalt prima.
In De Wolden werd in 2012 al de ommezwaai gemaakt van burgerparticipatie, waarbij burgers de gemeente hielpen, naar overheidsparticipatie. De gemeente mocht nu aansluiten bij initiatieven die vanuit de bevolking werden genomen.
​“Wilt u een project starten in De Wolden die de leefomgeving verbetert? Met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden helpt de gemeenteraad u financieel met het opzetten van het project. U kunt met de subsidie maximaal 50% van uw budget voor het project krijgen en maximaal €100.000. Uw project moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  U stuurt een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Initiatiefrijk De Wolden naar gemeente De Wolden.
Het balletje werd min of meer aan het rollen gebracht in Veeningen. “Voorzitter Dini Dubois van Plaatselijk Belang Veeningen kwam met een plan voor het Groene Dorpshart van € 135.000,-. Ze wilden graag € 35.000,- van ons hebben, maar voor ons was toen de vraag waar dat geld vandaan moest komen”, kijkt Riet Muller terug. Zij is binnen de gemeente het aanspreekpunt van Initiatiefrijk De Wolden. In het begin dacht de gemeente dat Initiatiefrijk De Wolden niet te lang zou duren, omdat er onvoldoende projecten voor zouden zijn. Het bleek een misvatting. “We hebben in twee jaar 44 projecten geteld en het heeft ons juist meer werk opgeleverd. De dorpen bleken allemaal enthousiast en staken elkaar aan. Je wilt dat jouw dorp ook meedoet”, weet Riet Muller. Het betekende dat binnen het ambtelijk apparaat een andere houding moest worden aangenomen. Niet langer geldt het adagio ‘wij weten wel wat goed is voor de burger’.
Tussenevaluatie                                                                                                                                                   Wie dit boekje leest of googelt: initiatiefrijk De Wolden, krijgt een goede indruk waarom.  Dit boekje beoogt een compleet beeld te geven van twee jaar Initiatiefrijk De Wolden: projecten komen langs, ambtenaren en enkele deskundigen komen aan het woord en de rol van de gemeenteraad wordt besproken. Het onderzoek van studente Lisette Tijmens neemt een prominente plaats is en er worden tips gegeven en conclusies getrokken.
Binnen onze gemeente worden door de dorpen en kernen al vele mooie projecten opgepakt. Het zou goed zijn om deze initiatieven nog meer te ondersteunen en te stimuleren.OpKoers.nu is vooral onder de indruk van de eenvoud van de regeling en denkt dat deze werkwijze ook past in de gemeente Hardenberg, wat ons betreft gewoon doen.