Vizier op Twenterand

Tussen een stinkende bak en reglement van orde

Gedurende het reces zijn er in de zomermaanden geen vergaderingen, dus een beetje als vakantie voelt het wat dat betreft soms wel. Menig raadslid was blij weer te kunnen doen waarvoor we gekozen zijn; besluiten nemen in het belang van onze inwoners. Dat de één de belangenbehartiging beduidend anders invult dan de ander maakt het ook wel weer mooi en zorgt voor enige schwung in de debatten.


Afgetrapt werd op 1 september met ‘Aanpassing inzamelfrequentie afval’ gevolgd door de Regionale Energie Strategie (RES). Betreft het onderwerp afval heeft onze gemeente een positieve historie en dat wil iedereen zo houden, maar dat kost extra geld door verhoogde rijksbelastingen. Bij voorbaat kon de gemiddelde politiek geïnteresseerde medemens dus al aanvoelen dat het wel eens een lange zit kon worden. En dat bleek. Discussies over stinkende bakken, afvalscheiding, wijze van inzamelen en met name de frequentie daarvan volgden elkaar in rap tempo op. Dat er volgende week dinsdag wat gesleuteld gaat worden aan het plan dat nu voorligt is al wel duidelijk.

De RES maakte minstens zoveel tongen los. Des te verrassender was het dat op dit onderwerp geen insprekers ten tonele verschenen. Als het om klimaat gaat treffen we de nodige tegenpolen binnen onze 23 koppen tellende raad. De ene partij heeft het als speerpunt, een ander waagt het om het als klinkklare onzin te betitelen. De waarheid ligt ongetwijfeld ergens in het midden. GBT staat bekend als de partij die geen windmolens wil hoger dan 25 meter en zeker niet in deze periode. Hetgeen waarover werd gediscussieerd overstijgt echter deze verkiezingsperiode. De blik op de toekomst dus en het vervelende van het hele klimaatvraagstuk is dat het ons wordt opgelegd: het is slikken of stikken. Te meer daarom was ons credo in deze ook: “niet omdat het kan, maar omdat het moet!”. Het liefst houden we de regie en daarom wil GBT de invloed die er nog wel is uitoefenen om uiteindelijk te komen tot de minst slechte optie.

Een dag later gingen de debatten verder, want het lukte niet om alle zes de agendapunten af te handelen op dinsdagavond. Het eerste punt betrof het Reglement van orde. Enkele wijzigingen werden hierin voorgesteld met als doel een zorgvuldige en kwalitatief goede besluitvorming, effectiever vergaderen en meer transparantie voor inwoners en pers. Anders dan anders was dit onderwerp op de agenda geplaatst door het raadspresidium, met unanieme instemming van alle fractievoorzitters. Gezien de gezamenlijke afspraken zou je daarom een hamerstuk verwachten, maar dat gebeurde niet. Enkele fractievoorzitters wilden ineens niets meer wijzigen aan het reglement. Het is aan hetzelfde raadspresidium wat ze nu gaan doen. Het is immers geen voorstel van het college of een fractie.

De centrumontwikkelingen in Vriezenveen en Vroomshoop kosten tijd, want afhankelijk van anderen. Hoewel het nieuws van de avond was dat het in Vroomshoop harder opschiet.

Concluderend durf ik te stellen dat er de komende tijd weer fraaie opdrachten liggen waar wij ons als raad over mogen buigen. Persoonlijk ben ik blij dat het weer begonnen is. Op moment van schrijven zit ik na het afronden van de debatten nog even in ons gemeentehuis. Zo pak ik de auto (elektrisch, dus wellicht draag ik nog wat bij aan de klimaatdoelstellingen), rij ik terug naar huis door het centrum van Vriezenveen en ga dan nog rustig de GFT bak even aan de weg zetten. Benieuwd hoe hard deze stinkt.GemeenteBelangen Twenterand, Gerrald Albersen

Evenementenkalender