RAAD dichterbij

Tolerantie is gratis!Afgelopen weken stond de racistische uiting aan het adres van Ahmad Mendes Moreira van Excelsior centraal in de media. En terecht. Het wordt tijd dat we ons nu eens echt gaan afvragen wat we nog tolereren rondom sportvelden. Of dat nou gebeurt in een bui van emotie of niet. Je kunt je afvragen wat er met mensen gebeurt op het moment dat men blijkbaar geen grenzen kent.
Er is écht iets aan de hand in ons land. Het lijkt soms of ieder individu zijn eigen norm kan stellen en dat de ander dit dus maar moet accepteren of tolereren. In de voorbereiding van deze column rees bij mij de gedachte dat tolerantie eigenlijk een wederkerig begrip is. Wat tolereren we van elkaar en wanneer vindt de ander dat het maar getolereerd moet worden? Dat zijn geen grote woorden maar het begint in onze achtertuin. Waarschuwen we onze buren dat onze pubers een wat luidruchtig feest gaan houden of hebben ze dat maar te tolereren? Hoe vaak tolereren we, als er op verjaardagsfeestjes de meningen over tafel vliegen over onze nieuwe buren die net iets anders leven dan we zelf gewend zijn? Laten we het toe als iemand zich aan de kassa laat gaan tegenover de kassière? Tolerantie is gratis en kan in het klein beginnen door een gesprek te beginnen met iemand die op dat moment wellicht iets doet wat niet past in onze eigen gedragscodes.
Tolerantie heeft te maken met voorbeeldgedrag en duidelijk zijn over datgene wat we niet tolereren. Tolerantie heeft te maken met het geven van een gevoel aan een ander dat hij of zij in volmaakte vrijheid kan leven en zich veilig mag voelen. Waar men zich ook bevindt, omdat we gedragingen waardoor de ander beschadigd wordt, niet tolereren.
Tenslotte een citaat van Nelson Mandela:
“Om vrij te zijn gaat het niet zozeer om los te komen van de kettingen waarmee je vast zit, maar om te leven op een manier waar je anderen respecteert en de vrijheid van anderen vergroot”.
De feestdagen staan voor de deur en zondag 1 december is het de 1e Advent.
Laat Kerst een feest zijn van vele Lichten voor iedereen. 


Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer