RAAD dichterbij

Toeslagenaffaire, kanaaldrama, windmolendiscussie Bergentheim - een ‘cursus luisteren naar de burger’ moet verplichte kost zijn voor bestuurders en medewerkers van álle overheden.

OpKoers.nu

Wij kunnen deze stelling in grote lijnen onderschrijven. Onlangs is uit het onderzoek van de Hardenbergse rekenkamer naar voren gekomen dat burgers bij diverse projecten niet tevreden zijn over de communicatie. Bij de medewerkers van de overheden leeft het idee  dat er voldoende informatie verstrekt is en er mogelijkheden zijn geboden voor inspraak. Er is duidelijk een vorm van miscommunicatie als de verwachtingen niet overeen komen. De mate en manier van communicatie dient eerst goed afgestemd te worden met alle betrokkenen. Een cursus zal hier zeker voor helpen, maar de basishouding bij de bestuurders en de medewerkers van overheden dient te zijn dat zij in dienst staan van onze inwoners, en dat de burgers bij communicatie serieus genomen worden.

 PvdA

Een cursus luisteren is voor iedereen altijd goed om zo goed mogelijk te begrijpen wat de ander je wil vertellen. Daarmee zijn ook naar onze stellige mening een aantal van de geschetste problemen te voorkomen. Maar wat nu als burgers tegengestelde meningen hebben? Dan moet je nog steeds goed luisteren! Maar niet in de zin van “als je luistert, doe je wat ik zeg!” Dan moet je de belangen van alle betrokkenen afwegen en ook het algemeen belang. Dat is best lastig, maar zo werkt het wel. Je kunt het dus niet altijd iedereen naar de zin maken, maar je kunt, nee je moet altijd wel horen wat de ander zegt.

 

CDA

Belangrijk is dat iedereen die voor de overheid werkt, zich realiseert dat het algemeen belang van de inwoners voorop staat. Het gaat om prettig kunnen wonen, ondernemen en léven. Klantgericht werken vormt daarvoor de basis. Maar zonder mensen als Pieter Omtzigt zou o.a. de toeslagenaffaire waarschijnlijk in de doofpot geraakt zijn. Het onafhankelijk (en zonder eigen belang) zaken aan de orde stellen, lost problemen pas écht op. Gelukkig hebben de inwoners van de gemeente Hardenberg in maart de mogelijkheid om invloed in Den Haag te vergroten. Bij de Tweede kamer verkiezing gewoon stemmen op Piet-Cees van der Wel.

 VVD

Luisteren zou verplichte kost moeten zijn, naar wat er speelt en uitleggen waarom iets moet gebeuren. Anders omgaan met energie, hoeft niet altijd met windmolens. Problemen worden sneller opgelost als de oplossing wordt gedragen. Daarvoor is een open en transparante dialoog een voorwaarde. Laten we daar mee beginnen in onze gemeente. Ook hier wordt door wethouders weinig concreet antwoord gegeven op vragen in een raadsvergadering en horen wij ook dat op vragen van inwoners helemaal niet wordt gereageerd. Dat is slecht omdat in iedere vraag een verbeter- of leerpunt zit waarmee ze op het gemeentehuis ook gewoon aan de slag kunnen gaan.

 

GroenLinks

Politici zijn volksvertegenwoordigers en moeten er zelf voor zorgen dat ze in goed contact staan met de inwoners. Een cursus zou dus niet nodig moeten zijn. Communicatie is natuurlijk heel belangrijk. Daar moet de overheid zich heel bewust van zijn en daar moeten medewerkers in getraind worden. Dat gaat dus verder dan luisteren naar de burger, het gaat ook om het verhaal dat je zelf verteld. We vinden de vergelijking tussen de toeslagenaffaire en de mogelijke komst van windmolens in Bergentheim wel te ver gaan. De toeslagenaffaire was het resultaat van discriminerend beleid in de vorm van algoritmes. Dat beleid had niet alleen te maken met wel of niet luisteren naar inwoners  vooral met een verrot systeem

 

 

 

50Plus

Het is van belang dat gemeente en inwoners inzetten op een duurzame samenwerking. 50PLUS: participatie moet als onderdeel meegenomen worden in het beleidsproces. Bestuurders en medewerkers moeten beter gaan luisteren. Er is veel onbegrip, frustratie en verdriet onder inwoners bijv. bij de toeslagenaffaire en de windmolendiscussie in Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Niet altijd wordt kennis gedeeld bijv. vanaf het beginpunt, een inwoner weet niet waar ze over mee moeten denken of het is niet duidelijk. Inwoners krijgen hierdoor het gevoel dat ze niet gehoord worden. Een cursus luisteren kan dan zeker handvatten bieden.

 

 

D66

Soms lijkt het alsof de overheid een doel op zich is maar dat is natuurlijk niet waar. Ik vroeg aan de wethouder bij de behandeling van park Moscou of we iets konden leren van het langslepende dossier, dat volgens een bewoner daar zorgde voor lichamelijke en psychische klachten. De wethouder denkt van niet, zo was in ieder geval het antwoord. Vaak denken we (ook als raad) dat we het goed doen, terwijl het vertrouwen in de politiek slinkt.

Ik weet niet of de verplichte cursus een middel is, maar beter luisteren, meer aansluiting en betere samenwerking is wel verplichte kost voor iedereen die in of bij de overheid werkt.

 

ChristenUnie

Elke politicus is zich er van bewust dat het haar/zijn plicht is goed naar de burger te luisteren. Daar is geen cursus voor nodig. Dat politieke beslissingen in de praktijk verkeerd uitpakken, heeft deels te maken met hoe wij onze maatschappij hebben georganiseerd: erg gericht op controle en zekerheid en veel minder op vertrouwen en maatwerk. Voorbeeld: aan de ene kant is er de roep om brede en harde aanpak van fraude, maar wel met onbedoeld gevolg dat er mensen vermalen worden in het daarvoor opgetuigde systeem. De ChristenUnie, net als andere partijen, is er altijd op uit om naar inwoners luisteren, maar dat betekent niet dat er nooit meer iets mis gaat.