even sToren

Thuisonderwijs


Daar gaan we weer. Verhitte ouders die helpen inloggen, verplichte knutselwerkjes, werkschema’s, kinderen die alles zo snel mogelijk afmaken en kinderen die juist maar niet op gang komen. Appjes die ik krijg met prachtige bouwsels, inlogvragen maar ook een excuus van een ouder dat haar dochter het schoolwerk niet af krijgt.

Gemopper en bezorgdheid over leerachterstanden laaien weer op. Mijn frustratie hierover ook. Kinderen hebben geen leerachterstand. Ze hebben mísschien een leerSTOFachterstand. De kans is aanwezig dat ze de stof die aan het eind van het schooljaar van ze gevraagd wordt niet beheersen. Moeten we extra oefenen, toetsen, en vakanties korter maken? Van wie? Ooit is er voor dit schoolsysteem gekozen en zelfs nu we niet volgens dat systeem kunnen werken lijken we alle kinderen te moeten klaarstomen en opkrikken zodat ze maar het verwachte niveau halen. Deze bijzondere tijd zou juist een kans moeten zijn om alles eens om te gooien. Dat we naar het kind kijken en het kind volgen. Het basisonderwijs kan hierbij mooi samenwerken met het Voortgezet onderwijs. Is die druk er ook weer af. Het leven bestaat uit meer dan spelling, rekenen en taal. Laten we kijken naar mogelijkheden. Dat geldt ook voor thuisonderwijs. Doe waar je goed in bent en je energie van krijgt. Waar je van in de flow raakt: dat je zo lekker bezig bent dat je de tijd helemaal vergeet. Wat juist even niet lukt dat lukt dan gewoon nu even niet, maar later misschien wel. Je hoeft geen perfecte ouder te zijn waarvan een kind alles helemaal goed aflevert, dat verwacht niemand van je. Laten we met alle verwachtingen ook eens ophouden. Je hoeft als ouder ook geen perfecte leerkracht te verwachten, zoals wij geen perfecte kinderen verwachten. Iedereen pakt het op zijn of haar manier op en doet z’n best. Er worden fouten gemaakt en nieuwe talenten ontdekt. Kinderen leren nu juist heel veel. Dat zijn andere vaardigheden: plannen en organiseren, omgaan met uitgestelde aandacht en digitale vaardigheden zijn slechts een paar voorbeelden. Het belangrijkste lijkt mij dat een kind en zijn ouders lekker in hun vel zitten. Daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen. Als leerkracht, als ouder en als opa of oma. We moeten het ermee doen nu. Zet hem op, go with the flow!

Karin van Dijk