Vizier op Twenterand

Terugblik op het jaar 2020

PVV

Beste inwoners van Twenterand: de PVV wenst u allemaal een heel gezond en gelukkig 2021 toe! Kijken we terug naar het jaar 2020 dan zien we vooral de komst van camera’s bij het Station Vroomshoop en het beëindigen van de voorrangspositie van statushouders op de woningmarkt als mooie bereikte punten van dit jaar. Dieptepunt is natuurlijk dat we al 9 maanden met corona moeten leven! Een vreselijke tijd voor veel mensen en voor een deel van onze ondernemers. Voor hen extra sterkte gewenst!

 

VVD

 Het jaar 2020 was volledig in de greep van Corona en dat heeft de gehele maatschappij en ook ons sociale leven ontwricht. Verenigingen en allerlei andere organisaties konden niet doen wat ze graag willen en waar ze goed in zijn. De VVD heeft toch veel leuke creatieve oplossingen gezien om toch iets te kunnen doen en leden betrokken te houden. Ook financieel zijn er veel onzekerheden door deze hele situatie. Gelukkig zijn er tot op dit moment nog tegemoetkomingen door zowel gemeente als andere sponsors om het maatschappelijk leven door te kunnen laten gaan ook na Corona.

 

GemeenteBelangen Twenterand
2020 was een bizar jaar. Politiek waren er gelukkig nog wel momenten waar ‘we’ vrolijk van werden. Zo is recent het Wandelpadenplan aangenomen; een verbetering van de veiligheid voor wandelaars. Is de aanzet gegeven voor een nieuw te formeren Jongerenpanel, waarin jongeren (flexibel) betrokken gaan worden bij gemeentelijke vraagstukken en blijft de succesvolle wijze van afvalinzameling in takt. Het sluiten van het al jaren slepende ‘zwembadendossier’ mag met recht het hoogtepunt van dit politieke jaar genoemd worden.

 

SGP

2020 was een bijzonder en bewogen jaar. Er zijn gevoelige verliezen en wonden geslagen. Ondanks het verdriet waren er ook veel mooie dingen te zien. Laten we ook onze zegeningen tellen. Laten we elkaar blijven vasthouden en samen doorbouwen aan een sterk en gezond Twenterand. Het omkijken naar elkaar kost niets, maar is onbetaalbaar! Oorlof mijn arme schapen, die zijt in groten nood, uw herder zal niet slapen. Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan, 't zal hier haast zijn gedaan.

 

PvdA GroenLinks

We kunnen politiek terugkijken op een jaar met belangrijke beslissingen als het gaat over het nieuwe zwembad, de initiatieven en stappen die genomen zijn in duurzaamheid en naar het besluit (helaas) van de ontmanteling van de sociale werkvoorziening (SOWECO). Maar dit alles valt in het niets bij het bizarre jaar 2020 waarin corona elke dag in het nieuws is. Een virus dat grote impact heeft gehad op onze samenleving. Al meer dan een jaar en we zijn nog niet vanaf. Corona heeft veel op de kop gezet en voor onzekerheid gezorgd, maar ook laten zien dat we solidair kunnen zijn met de mensen die dat nodig hebben. Kijk naar de vele initiatieven in Twenterand om mensen in nood te helpen met voedselpakketten en het bezoeken van mensen die eenzaam zijn. Het laat zien waar Twenterand sterk in is: “noaberschap”. Laten we daar trots op zijn als we terug kijken naar 2020!

ChristenUnie

2020 was voor velen een bewogen jaar. Er gebeurden dingen waar we als fractie geen grip en ook geen invloed op hadden. Waar we lokaal wel invloed op hadden hebben we dat zo goed mogelijk gedaan. Nu we halverwege de raadsperiode zijn kunnen we dankbaar terugkijken op wat er bereikt is. Zo is er in Twenterand samen met het Ondernemershuis en de 3 bedrijvenverenigingen nieuw economisch beleid opgesteld: de BV Twenterand. In dat alles mochten we ons afhankelijk weten van Hem die ons gaf wat we nodig hadden.