RAAD dichterbij

Stelling over dieren

Stelling bedacht door GroenLinks

 

Dieren zouden alleen in hun eigen omgeving te zien moeten zijn. Daarom moeten we evenementen met dieren ontmoedigen en strenge regels over dierenwelzijn opnemen in vergunningen. 

CDA

Het CDA vindt dierenwelzijn belangrijk. Daar is de samenleving gezamenlijk verantwoordelijk voor. Belangrijk is om naar behoefte van het dier verzorging en bescherming te bieden. Dat betekent ook voldoende fysieke training of uitdaging als het dier daar behoefte aan heeft. Daarom gaat het te ver om alle evenementen met dieren te ontmoedigen. Er zijn vormen van diervriendelijke sporten, zoals bijvoobeeld een hippisch evenement. Landelijk zijn vanuit onder andere de Rijksoverheid richtlijnen en regelgeving rondom welzijn van dieren. De gemeente kan het verschil maken door deze naar lokaal beleid te vertalen en te handhaven. 

OpKoers.nu

In de landelijke wetgeving is vastgelegd dat vanaf 15 september 2015 het in Nederland verboden is om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren. De huisvesting, verzorging, trainingsmethoden en het transport van dieren in circussen liet vaak veel te wensen over. Daarnaast mag u ook geen wilde zoogdieren gebruiken voor bijvoorbeeld: feesten of evenementen; optredens bij particulieren thuis: het maken van reclames, films of televisieprogramma’s: optredens in pretparken en meelopen in optochten. Als lokale partij is OpKoers.nu geen voorstander van overbodige regelzucht of symboolpolitiek waar geen enkel dier beter van wordt.

 GroenLinks

Tijdens een normaal zomerseizoen zijn tal van evenementen in onze gemeente te vinden. Aan de evenementen wordt veel plezier beleefd maar dat geld niet voor iedereen. We denken dan in het bijzonder aan boerderijdieren die hierbij worden ingezet buiten hun eigen omgeving. De dieren worden uit hun stal gehaald om aan een onbekende omgeving vol prikkels te worden blootgesteld. Wij zijn van mening dat we als mensen het recht niet hebben een dier dat aan te doen puur voor ons eigen plezier of dat van onze kinderen. Het zou daarentegen veel educatiever en minder stressvol zijn de dieren in hun eigen omgeving te bezoeken.

 VVD

Het houden van dieren hoort bij onze gemeente net zoals bijvoorbeeld een authentieke rijtuigen dag, boerenmarkt of fjordenkeuring. Wat ons betreft is het juist van groot belang om te laten zien hoe de normale omgang met dieren is, zodat Sinterklaas paard kan rijden en ook de volgende generatie nog weet dat melk en karbonades niet in de fabriek worden gemaakt.

50Plus

50PLUS Hardenberg heeft het beste voor met dierenwelzijn. De stelling impliceert alle ‘dieren’ en daar heeft de partij moeite mee. Wij hebben in Nederland onder andere de dierentuinen, kinderboerderijen en niet te vergeten het circus, waar menige inwoner een herinnering aan heeft. 50PLUS Hardenberg vindt dat voor alle dieren, goede verzorging, goede voeding en ruimte moet zijn. We hebben in Nederland de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die hier controle en toezicht ophoudt en daarnaast is er in 2015 al een verbod gelegd op wilde zoogdieren die niet meer mogen deelnemen aan een circus of een ander optreden/evenement.

 D66

Het is inderdaad goed om voor evenementen kaders te stellen voor wat betreft dierenwelzijn. We hebben al een paar jaar een verbod op circussen met wilde dieren, maar er zijn nog veel activiteiten waar dieren optreden. Daarbij denk ik dat het goed is om met de organisatoren en met deskundigen in gesprek te gaan, over hoe en wanneer het welzijn van de dieren geborgd is. Om zomaar strenge regels op te leggen gaat voor ons nu te ver omdat sommige dieren juist gebaat zijn om via ‘kunstjes’ hun beweging en plezier te krijgen. 

 PvdA

Tja wat is in deze stelling ‘hun eigen omgeving?’ Stel dat we het een dier zoals een olifant of tijger zouden kunnen vragen of hij of zij het leuk vind om in een circus of ander evenement op te treden. Wat zouden ze antwoorden?

Wat zouden een kip, varken of koe zien als hun eigen omgeving? In de afgelopen 70 jaar is veehouderij grootschaliger geworden. De ‘eigen omgeving’ is sterk veranderd, met te veel dieren op een te klein oppervlak. Met allerlei gezondheids- en milieurisico’s als gevolg: fijnstof, virussen die overspringen van dier naar mens, vogelgriep, stank.

Het mag wat de PvdA betreft wel wat minder maar beter. Zowel voor mens als dier.

Christen Unie

De ChristenUnie gelooft dat wij als mensen verantwoordelijk zijn voor het beheren van de schepping, dat is iets anders dan heersen over de schepping. Dat betekent dat we ook dieren goed behoren te behandelen. Soms kan het een educatief doel dienen om dieren (tijdelijk) uit hun natuurlijke omgeving te halen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daar dan wel goed mee wordt omgegaan, de dieren daar zo min mogelijk hinder van ondervinden en naar beste kunnen worden verzorgd. Wij gaan er vanuit dat mensen die met dieren werken dat ook doen. We vinden het prima om, mocht dat nog niet voldoende het geval zijn, in wetgeving en vergunningen regels voor dierenwelzijn vast te leggen.