RAAD dichterbij

Samen


Machteloos en onzeker. Dat is hoe veel zzpers en mensen met tijdelijk of een nuluren-contract zich voelen. Zonder dat je er enige invloed op hebt zit je ineens thuis. Gelukkig komt het kabinet met voorstellen om deze grote groep mensen te helpen, maar het mag wat ons betreft niet te lang duren voor deze steun op gang komt. Makkelijke procedures en snel schakelen, dat is nu nodig van de overheid.
Opdrachten zijn afgezegd, je wordt niet meer opgeroepen om te komen werken of je contract wordt niet verlengd.
En daarmee verdwijnen ineens heel veel dingen die zeker leken. Terwijl veel mensen hamsteren, vragen zij zich af of ze de dagelijkse boodschappen nog kunnen betalen. Zzp’ers hebben nu geen enkele keuze en maken zich zorgen over hun toekomst. Net als mensen met een 0-uren en tijdelijk contract.
Reserves om een langere periode zonder inkomen op te vangen zijn er vaak niet maar; als er een nationale crisis is dan help je waar je kan! Zzp’ers starten hartverwarmende initiatieven, zoals het bieden van maaltijden voor verpleegkundigen die lange diensten draaien of gaan juist zelf als vrijwilliger aan de slag om kwetsbare mensen te helpen. Die houding is juist nu zo ontzettend belangrijk en verdient applaus. 

Het mag niet gebeuren dat bedrijfsrisico’s op grote schaal worden afgeschoven op werknemers.
Onze economie krijgt nu een klap, maar de buffers die we hebben om dat op te vangen zijn groot. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn.Omzien naar alle mensen die hard door deze crisis worden geraakt. En Hardenberg kennende, gaan we dat gewoon doen!Partij van de Arbeid Hardenberg