De Boer Op

Roddelen mag

Roddelen mag


Er zijn veel zorgen om boeren en tuinders, maar ook bij boeren en tuinders. Heb je zorgen dan loop je er mee rond en wil je er graag over praten, want praten helpt! Op een goede manier praten levert dus meer rust, meer plezier en minder ruzie op.

 

U kent ze wel, de mensen waarbij je de woorden uit de mond moet trekken. Daarentegen zijn er, de personen die, tegen wie dan ook, alle sores direct op tafel leggen. Maar moeilijker wordt het als opmerkingen een dubbele bodem hebben; de zender van de boodschap wat anders bedoelt dan wat hij of zij zegt. Nog lastiger wordt het als de zender en de ontvanger in een gesprek op een ander niveau praten. Bij deze ‘ontsporingen in een gesprek’ kunnen ook emoties een rol gaan spelen, denk aan harder praten, schreeuwen, weglopen enz. De poging om dan contact te maken en daarna de zorg of het probleem te bespreken is (weer) mislukt. Is daar nu niets aan te doen?

 

Rust, respect en roddelen

Deze drie elementen in een proces van communicatie kunnen helpen om met beter resultaat, problemen bespreekbaar te maken.

Rust ontstaat wanneer er in een gesprek open vragen en/of stellingen worden gesteld. Een open vraag kan niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord worden, maar vereisen een toelichting. Zulke vragen geven rust, omdat de één moet nadenken en de ander kan aangeven dat hij/zij een andere mening heeft.

Respect bevorderen we door in gesprekken elke vorm van waardeoordelen achterwege te laten en iedereen en alles in de waarde te laten.

Zo’n gesprek duurt vaak langer, maar levert wel meer rendement op voor beide partijen.

 

Door erover te praten, zo is gebleken, ontstaat in het brein van degene die zorgen heeft, helderheid en rust. Allerlei verwarrende gedachten en emoties krijgen en plekje, het lucht op. En er kan hulp geboden worden wanneer dit nodig is!

 

Deze column is dan ook geen les over gesprekstechniek, maar wel een moment om het belang van een goed gesprek onder de aandacht te brengen. Vooral waar het gaat om de zorgen die bij boeren en tuinders leven. Een luisterend oor is soms van levensbelang! Daarom is er het platform ‘Boer&Toekomst Vechtdal’, voor het bespreekbaar maken van stil leed.

 

Karel Remmelink, Boer&Toekomst Vechtdal