Vizier op Twenterand

Politieke partijen kijken vooruit op het jaar 2021

PVV

De PVV wenst alle inwoners van Twenterand een gezond en fantastisch 2021 toe en we hopen, net als u, dat we het corona virus snel zullen verslaan en dat we weer lekker een keer naar de kroeg of naar een restaurant kunnen gaan. In maart hebben we landelijke verkiezingen. Ga allemaal stemmen alsjeblieft! Zo belangrijk, juist in 2021. Wilt u geen windmolens, een einde aan de massa-immigratie, meer geld voor de zorg, voor gemeenten en de N36? Stem dan PVV. Daar profiteren wij ook in Twenterand van!

 

GbT
Corona is nog niet weg. Wij zien de nabije toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Samen met inwoners gaan we ook in 2021 voor een leefbaar Twenterand. Handhaving blijft hierin een punt van aandacht, want door strenger in te grijpen bij onder andere vernielingen, overlast door hondenpoep, asociaal parkeren en zwerfafval gaan we vol voor het daadwerkelijk vergroten van het woongenot en dus de leefbaarheid in Twenterand. Gaan we door met meer woningen voor jong en oud, lossen we verkeersknelpunten op, de ingezette aanpak tegen eenzaamheid continueren we evenals het hard aanpakken van drugspanden en drugs gelieerde vergrijpen

 

SGP

De zorgen en moeiten hebben we niet kunnen achterlaten in het oude jaar, maar zijn meegereisd in het nieuwe jaar. Wat zal 2021 ons brengen? Waar is uw hoop op gevestigd? Wat is uw troost? Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed. De SGP wenst alle lezers in alle opzichten een voorspoedig en gezond 2021 toe.

 

PvdA/GroenLInks

 

Ook in 2021 zal corona er zijn, het is nog niet verdwenen. Dit blijft vragen om aandacht voor de mensen om ons heen en samen ervoor te zorgen dat we het virus“ er onder krijgen”. Door ons aan afspraken en regels te houden. Gelukkig is er de vaccinatie, die gaat starten op 8 januari. De verwachting is dat we dan na de zomer weer terug kunnen naar “normaal”. Als deze coronatijd ons iets heeft geleerd is het wel om aandacht te hebben voor elkaar. Aandacht te hebben voor mensen in nood en dat publieke voorzieningen als zorg en onderwijs van groot belang zijn. Dat geldt ook voor onze natuur, niet alles is maakbaar en we moeten hier met zorg mee omgaan. Thema’s die gaan over solidariteit en duurzaamheid en waar de PvdA GroenLinks in 2021 aan zal werken. Voor iedere inwoner in Twenterand!

VVD

De VVD veerwacht dat 2021 een jaar van herstel zal zijn. We hopen dat z.s.m. een vaccin voor iedereen beschikbaar zal zijn en dat het maatschappelijk en sociale leven zijn normale loop weer kan gaan nemen. De VVD hoopt dat alle verenigingen en organisaties met name in Twenterand zich spoedig zullen herstellen. Wat dat betreft wacht de VVD ook met spanning af wat voor financiële gevolgen dit voor onze begroting heeft. Desondanks moeten we vaart zetten achter bouwprojecten zoals woningbouw maar ook het zwembad.

 

ChristenUnie

In 2021 zal Covid nog verdere sporen trekken. Het zou mooi zijn als het ook wat positiefs opleverde. Dat de morele onverschilligheid plaats maakt voor gedeelde waarden. Naar een zorgzame samenleving waarin we naar elkaar omzien in plaats van ieder voor zich. Naar een economie waarin mensen kunnen bloeien in plaats van ongelijkheid en gebrek aan zekerheid. Waarin het mogelijk wordt om waardig ouder te worden. Dit alles kunnen we niet alleen, doet u mee?

 

CDA

De tweede Corona golf is een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, de zorg, de scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. Zo gaan we het nieuwe jaar in 2021. Wat zal het ons brengen, vragen die veel inwoners op dit moment zullen hebben. Politiek is belangrijk en daar gaan we in 2021 ook ons steentje aan bijdragen. Maar het allerbelangrijkst is de gezondheid van u, als inwoners. Het CDA wenst u dan ook een gezond 2021. En wanneer het weer kan hopen we u te ontmoeten bij een van onze inloopspreekuren op locatie.