RAAD dichterbij

Politiek Hardenberg geeft mening over veiligheid in Hardenberg


Of je nou jong of oud bent: je moet je veilig voelen in je buurt. Daar zou de gemeente Hardenberg best
extra geld voor mogen uittrekken.
PvdA
De PvdA wil dat mensen zich veilig voelen in hun buurt en dat onze jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Of het nu gaat om geweld, vandalisme, ondermijning, misbruik van uitkeringen of onbeschoft gedrag tegen hulpverleners; dergelijk gedrag moeten we hard bestrijden. Wij vinden dat je criminaliteit zo vroeg mogelijk moet aanpakken en dat we recidive tegen moeten gaan. Op straat moeten wijkagenten en jongerenwerkers kunnen werken aan een veilige en leefbare buurt. We willen dat jongeren eerder in beeld komen, zodat gezondheidsrisico’s als drugsverslaving of aansluiting bij het criminele circuit voorkomen kan worden, in plaats van behandeld en bestreden moet worden. En zijn wij bereid om hier meer geld voor uit te trekken? Daar kunnen we volmondig ‘ja’ op antwoorden. Sterker nog, afgelopen dinsdag hebben wij de Raad opgeroepen op juist hiervoor in 2020 extra geld in te investeren.


50Plus
De fractie van 50PLUS Hardenberg vraagt zich af waar is deze stelling op gebaseerd? De fractie van 50PLUS Hardenberg heeft geen signalen dat inwoners zich niet veilig zouden voelen in hun buurt. De vraag is dan ook is deze stelling reëel? Wanneer er inwoners zijn die zich niet veilig voelen in hun buurt zullen zij dit kenbaar moeten maken bij de gemeente. Wat er dan als oplossing uitkomt moet dan blijken. Aan iedere oplossing hangt ook niet altijd direct een prijskaartje. Iets kan bijvoorbeeld anders worden georganiseerd, zodat er wel een veilig gevoel is.


VVD
Onze inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid ingrijpt indien veiligheid in het gedrang komt. Zowel jong als oud hebben recht op een veilige woon- en werkomgeving. Wanneer nodig moeten hulpdiensten tijdig aanwezig zijn. In onze gemeente willen wij leven op onze manier, in vrijheid en veiligheid. Wanneer blijkt dat er gelden nodig zijn om de leefbaarheid en gevoel van veiligheid te optimaliseren moet daar budget voor vrijkomen, veiligheid is een kerntaak van de gemeente.


OpKoers.nu
‘Je moet je veilig voelen in de buurt’, lijkt ons een vrij logische stelling. Betreft dit dan de werkelijke onveiligheid of een gevoel van onveiligheid. Uit het veiligheidsonderzoek welke de gemeente heeft laten uitvoeren in 2018 blijkt dat de inwoners van de gemeente tevreden zijn over hun veiligheid en wordt er een gemiddeld cijfer gegeven van 7.7. Het is een gemiddeld cijfers dus er zullen wijken zijn waar het gevoel en de werkelijkheid anders is. Evenals aan het steeds groter wordende drugsprobleem in de gemeente Hardenberg zal er aandacht besteed dienen te worden aan de veiligheid in de buurt. Het veiligheidsonderzoek zal uit moeten wijzen waar de problemen liggen en in overleg met de inwoners kan er gekeken worden hoe de veiligheid of het gevoel van onveiligheid verbeterd kan worden. Laten we eerst een goed onderzoek doen, per buurt, en dan naar verbeterpunten kijken.


D66
Natuurlijk heeft de gemeente een taak als het gaat om veiligheid. Die taak kan op veel manieren worden ingevuld, onder andere door goede verlichting op fietsroutes, voldoende mensen op straat om overlast aan te pakken en door mensen te helpen om zelf maatregelen thuis te nemen. Denk dan aan het plaatsen van rookmelders en goede afsluiting van je huis.
Hiervoor hoeven we niet perse meer geld uit te geven, hooguit anders. Wij hebben wel vragen gesteld over de druk op de politie, een belangrijke partner in de zorg voor veiligheid. Want door aanslagen en protesten en grote evenementen is de politie onderbemand waardoor de veiligheid van onze inwoners in het gedrang komt. En door mensen met problemen in de wijken op te vangen kan dat ook een probleem worden. Al met al moeten we ook naar de landelijke politiek kijken, ook voor dit punt.


GroenLinks
Natuurlijk moet iedereen zich veilig voelen. Ook wij zien een aanwezigheid van criminaliteit, straatintimidatie en vandalisme. Dit moet aangepakt worden en geld mag daar eigenlijk geen factor in zijn. Een prijskaartje aan veiligheid hangen vinden we wat ongemakkelijk. Wij gaan niet lukraak geld beschikbaar stellen maar als er een goed plan is waar geld voor nodig is zal GroenLinks dat vast steunen.


CDA
Het CDA maakt zich zorgen over de criminaliteit in onze gemeente die gepaard gaat met de productie en handel in drugs. Jongeren beginnen steeds vroeger met het gebruiken van verdovende middelen. Een probleem wat we willen voorkomen in plaats van genezen. Daarom hebben we mede op initiatief van de PvdA er maandagavond voor gezorgd dat er extra geld komt voor een jongerenwerker die helpt voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.


ChristenUnie
Onze veiligheid is voor de ChristenUnie topprioriteit. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de politie. De gemeente heeft invloed op waarborging van de veiligheid door te investeren in preventie. De gemeenteraad is met de wethouder in gesprek over preventiebeleid, omdat wij zorgwekkende ontwikkelingen zien rond jongeren, toenemende criminaliteit en middelengebruik. Eén van de maatregelen die wij willen nemen is investeren in jeugdwerkers (straathoekwerkers). Maar je veilig voelen moet ook uit andere aspecten blijken: goede verlichting, kinderen die veilig buiten kunnen spelen, (meer) omzien naar elkaar. Naast een taak voor de overheid vraagt dit ook om eigen verantwoordelijkheid.