RAAD dichterbij

Op Koers met gratis parkeren?
“Daarnaast blijft het betaald parkeren in Hardenberg een zorgenkindje dat door OpKoers.nu altijd kritisch gevolgd is. Nu de roep om het betaald parkeren af te schaffen steeds sterker wordt pleit OpKoers.nu voor een gedegen onderzoek op welke wijze het betaald parkeren vervangen kan worden door gratis parkeren”. Deze passage staat in ons verkiezingsprogramma. Er is inmiddels een uitgebreid onderzoek gedaan.


En na jaren van gekissebis kwamen de cijfers op tafel. Daaruit bleek dat voor 17 miljoen is geïnvesteerd in parkeergarages en parkeerplaatsen. Jaarlijkse lasten ruim een miljoen, het is mooi dat er duidelijkheid is maar OpKoers.nu werd wel met de neus op de feiten gedrukt, gratis parkeren leek heel ver weg. Toch kwam het college van B&W met een raadsvoorstel om in de parkeergarage Centrum /Gemeentehuis de eerste 3 uur gratis parkeren in te voeren en op zaterdag ook in de parkeergarage Cent rum/LOC. Daarnaast kunnen in deze variant werknemersvergunningen voor parkeren op straat afgeschaft worden en kunnen werknemers uitsluitend nog een parkeerabonnement voor de parkeergarage Centrum/Gemeentehuis kopen, tegen een aantrekkelijker tarief. Deze variant brengt 100.000 euro extra kosten met zich mee. In totaal zijn dan de kosten 400.000 euro (300.000 euro plus 100.000 euro). Wat betekent dit voor de inwoners: Er wordt 3 uur gratis parkeren aangeboden in de parkeergarages Centrum/Gemeentehuis en Centrum/LOC op zaterdag en de alle dagen parkeerplaats aan de Parkweg (457, 190 en 71 = 718) plaatsen.
Op deze manier krijgt de consument de keuze:
Hij kan gemakkelijk vlakbij de winkels parkeren maar moet daar voor betalen of,
hij kan gemakkelijk in een van de parkeergarages parkeren, waar hij de eerste drie uur gratis kan blijven staan;
hij kan op een grotere afstand van het centrum de gehele dag gratis parkeren. Uit het onderzoek bleek dat er in Hardenberg centrum voldoende parkeerplaatsen zijn maar dat er op piekmomenten zoals de zaterdagmiddag overbezetting is. Door het winkelende publiek naar de parkeergarages te lokken komt er ruimte vrij voor diegene die snel boodschappen wil doen. Was dit waar OpKoers.nu naar streefde? Nee, maar het was het meest haalbare, liever een half ei dan een lege dop.


Fractie OpKoers.nuLees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer