De Boer Op

O.M.A’s in de wereld

week 16-019

De recente verkiezingen zorgden voor een schaduw over onder andere de bollenteelt. Diverse media berichten dat bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt veelvuldig worden teruggevonden in het grondwater en schadelijk zijn voor de gezondheid.


Eén artikel heeft als kop: ‘De bollenteelt’, de boosdoener van vervuiling van het oppervlaktewater! Wie de moeite neemt om verder te kijken, leest dat er ook ‘medicatieresten’ en andere ‘burgerresten’ zijn gevonden. Zal men met dat laatste chloor voor de wc bedoelen? Wc-ontstopper?
Of hele goede schoonmaakartikelen?
In mijn werk als doktersassistente mocht ik eens assisteren bij
het hechten van een hoofdwond.
Mevrouw was in de badkamer gevallen en had een flinke smak
gemaakt.
‘’Waarom bent u gevallen, mevrouw? Werd u onwel, had u pijn op de borst of gestruikeld?,’’ vroeg ik. ‘’Een sopje van chloor en allesreiniger’’, antwoorde ze, ‘’ik viel flauw.’’
Mijns inziens een ongezond mengsel voor de gootsteen. Figuurlijk kan ik onwel worden van onjuiste of incomplete informatie over de agrarische wereld. Social media pakt in no-time (fake)-nieuws op, internet is een grote bron van informatie, krantenkoppen schreeuwen en documentaires op tv waarvan
niet alle bronnen zijn nagetrokken. Veelal lijkt men het beter te weten dan de boer of teeltbegeleider zelf. Terwijl juíst zíj zich dagelijks inzetten voor gezonde kwaliteitsproducten die worden geproduceerd in ons land en te maken hebben met een zeer strenge regelgeving op het gebied van gewasbescherming. Ik probeer het volgende toe te passen in mijn werk, maar ook als mens: laat O.M.A. thuis (Oordeel, Mening, Aanname). Door alle O.M.A.’s in de wereld, is het moeizaam zoeken naar een eigen weg in het doolhof van informatie. Wie kijkt er verder dan de headlines? Wie kan (en wil) de weg vinden naar de juiste bron?

Snoek-Batterink namens Snoek Bloembollen Balkbrug

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer