RAAD dichterbij

Mobiliteit in de Gemeente HardenbergVorige week werd het programma “Mobiliteit” tijdens de oriënterend ronde in de gemeenteraad besproken. Veilige mobiliteit en uitstekend openbaar vervoer zijn belangrijk voor een goede bereikbaarheid en draagt bij aan een leefbare samenleving. Een van de speerpunten van 50PLUS Hardenberg is dat de kwaliteit van openbaar vervoer tussen de kernen en stad Hardenberg verbetert moeten worden. In december van dit jaar zullen er al een aantal veranderingen plaats vinden waaronder aanpassingen aan sommige buslijn verbindingen. O.a. de buslijn tussen Hoogeveen en Hardenberg gaat, buiten spitsuren, van 1 keer per half uur naar 1 keer per uur. Deze aanpassing heeft gevolgen voor alle kernen en inwoners die van deze busverbinding gebruikmaken. Een andere aanpassing is dat de bus in Hardenberg, die door Heemse rijdt en langs verpleeghuis Clara Feyoena Heem, verdwijnt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de inwoners in Heemse maar ook voor mensen die op bezoek gaan naar hun naaste in het verpleeghuis en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Men kan dan gebruik maken van een buurtbus of in de toekomst een “mobiliteit hub”. Maar hoe dan? De gemeente heeft 3 buurtbussen. Een mobiliteitshub, knooppunt van mobiliteit, is een innovatief idee die nog uitgewerkt moet worden. 50PLUS Hardenberg is een voorstander van innovatie maar het moet wel toepasbaar zijn op alle inwoners. Alle inwoners moeten de mogelijkheid hebben om er gebruik van te kunnen maken. Want waar wordt een mobiliteitshub geplaatst? Is dat in een kern of buiten een kern? Als het buiten een kern wordt geplaatst hoe komen mensen die slecht ter been zijn dan bij deze mobiliteitshub? Welke alternatieven worden er naast de buurtbus en mobiliteit hub nog meer aangeboden? Een ander aandachtspunt is fietsveiligheid. De fietsveiligheid kan in onze gemeente beter denk bijvoorbeeld aan onder ander de straatverlichting. Er zijn verschillende wegen in gemeente Hardenberg waar de fietser, het landbouwverkeer en het vrachtvervoer samen een wegdek delen. 50PLUS Hardenberg vindt in ieder geval dat fietsers, vrachtverkeer en landbouwverkeer gescheiden moeten worden. Ook de fietspaden zullen aangepast moeten worden in verband met de vele E-bikes. Onder leefbaarheid vallen ook de inrichting van de trottoirs. Trottoirs zijn er voor alle inwoners dus ook voor inwoners die afhankelijk zijn van een rollator, scootmobiel, rolstoel of elektrische rolstoel.  Het trottoir moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wordt er rekening gehouden met de breedte van een trottoir? Dan hebben we nog de trein en de vaart. 50PLUS Hardenberg is een grote voorstander van de Nedersaksenlijn: de treinverbinding tussen Groningen en Enschede. Onder ander zijn de hbo-scholen en Universiteiten dan eenvoudiger bereikbaar en is verhuizen voor een studie geen noodzaak meer. Een ander aandachtspunt is kanaal Almelo – De Haandrik. De gemeente wil onderzoeken of vervoer over water mogelijk is. 50PLUS Hardenberg maakt zich zorgen over deze kanaal. Het zal menigeen niet ontschoten zijn dat er veel problematiek speelt rondom dit kanaal. De fractie van 50PLUS Hardenberg zal de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit blijven volgen.

 

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer