Vizier op Twenterand

Luister en voer het gesprek! 16 oktober 2019

De zomer is alweer lang geleden. De tijd van lang buiten zitten, eten en genieten van de ondergaande zon lijkt ver achter ons. De dagen zijn korter en de regenjas moet weer aan. Het is somber weer. Ook in Twenterand is het onrustig en onstuimig en gebeuren er zaken die ingrijpend zijn. Inwoners laten zich horen en maken zich zorgen. Het gaat dan om de gevolgen van de werkzaamheden aan het kanaal Almelo-de Haandrik en SOWECO.

De afgelopen week (en het speelt al veel langer), hebben bewoners aan kanaal Almelo-de Haandrik opnieuw duidelijk gemaakt dat ze zich zorgen maken over de werkzaamheden aan het kanaal en de gevolgen voor de eigen woning.
Door de werkzaamheden in het verleden is er al veel schade ontstaan en nu lijken de huidige werkzaamheden opnieuw schade te veroorzaken. Er is een stichting opgericht die de belangen behartigt van de bewoners en er lopen onderzoeken naar de schade van de woningen. Maar een aantal bewoners heeft er geen vertrouwen meer in en voelt zich niet serieus genomen met hun klachten en zorgen. Ze raken het vertrouwen kwijt, omdat ze zich niet gehoord voelen en het gesprek niet gevoerd wordt met hen, maar over hen.
In eerste instantie is het kanaal de verantwoordelijkheid van de Provincie en kunnen wij hier als gemeente Twenterand niet veel mee. Maar het gaat om inwoners van Twenterand en het is van belang om naar deze bewoners te luisteren wat hun zorgen zijn en na te gaan wat we voor hen kunnen doen.
Een ander onderwerp waar het de komende weken over zal gaan, is SOWECO. Het bestuur van SOWECO, bestaande uit de wethouders van zes gemeenten in de regio, waaronder Twenterand, heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de sociale werkvoorziening, waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur heeft laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om als gemeenten dit werk zelf te gaan uitvoeren. Op donderdag 17 oktober krijgen de raadsleden van alle gemeenten de uitkomsten gepresenteerd.
Voor de PvdA-GroenLinks is werk belangrijk! Meedoen geeft zin aan het leven, is goed voor de gezondheid en voor sociale contacten. Meedoen en je kwaliteiten benutten op je eigen niveau.
De fractie van PvdA-GroenLinks heeft er geen bezwaar tegen om te onderzoeken hoe de taken van de sociale werkvoorziening in de toekomst kunnen worden uitgevoerd.
De fractie vindt dan wel dat alle belanghebbenden hierbij moeten worden betrokken en dat ook naar alternatieve mogelijkheden wordt gekeken.
Het onderzoek dat nu wordt gedaan is immers enkel gericht op ontmanteling van SOWECO. Op dit moment worden belangrijke partijen zoals directie, raad van commissarissen en de ondernemingsraad, maar ook de betrokken gemeenteraden niet gehoord, maar alleen geïnformeerd.
Ook de gemeenteraad van Twenterand wordt alleen maar geïnformeerd over de stand van zaken op 17 oktober a.s.. Hierna neemt het bestuur van SOWECO een besluit. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. De vraag is of de gemeenteraden dan nog bij kunnen sturen. Is er dan nog gesprek mogelijk?
De fractie van PvdA-GroenLinks hecht aan transparantie. Burgers moeten gehoord worden en serieus genomen worden bij belangrijke keuzes die hen aangaan. Dat wil niet zeggen dat zij gelijk krijgen, maar wel dat zij zich gehoord voelen.
Stephan Reusken PvdA – GroenLinks Twenterand
PvdA – GroenLinks Twenterand