De Boer Op

Levensduur


                                                    


Ieder jaar of bijna iedere maand kom ik er niet onderuit dat er een koe weg moet van het bedrijf. In het ergste geval wordt deze door de Rendac opgehaald. Deze haalt door heel het land dode dieren op. Meestal gaat de afgevoerde koe naar het slachthuis en een enkele keer mag deze koe nog een seizoen bij een collega in de wei grazen om wat kilo’s te kweken. In deze afvoergevallen krijg ik nog een restwaarde uitgekeerd.

Om met de maatschappelijke trend mee te doen, is de term levensduur actueel. Je moet je koeien zo oud mogelijk laten worden. Als je de koeien ouder laat worden, heb je minder vervanging nodig. Een economisch gegeven want een kalf opfokken tot melkkoe in 2 jaar kost zo’n 2.000 euro. Ook kun je met minder jongvee meer koeien melken binnen je productiequotum.  En tegenwoordig bemoeit ook onze melkfabriek zich met de duurzaamheid op de leveranciersbedrijven. Is de gemiddelde leeftijd van de afgevoerde koe hoger dan 6 jaar en 3 maanden dan heb je de maximale score van 0,15 cent toeslag per liter melk.


Naast de emotionele reden dus volop economische redenen om koeien zo oud mogelijk te laten worden. De belangrijkste invloed hierop is natuurlijk de veehouder zelf. Je vee goed verzorgen met ritme en regelmaat, een goede huisvesting geven en goede voeding. Zelf geef ik een koe vaak een tweede kans. Dit betekent een tijdje veel werk en niets verdienen aan een koe met de hoop dat ze herstelt van haar mankement en daarna weer gewoon meedraait in de koppel. Dit heeft wel soms tot gevolg dat de kwaal verergert en de Rendac de koe op moet halen. Troost is dan dat ze toch al niet veel euro’s opgebracht zou hebben.


Van de afgevoerde koeien in ons land is 85% gedwongen. Hiervan zijn slecht uier, slecht beenwerk en onvruchtbaarheid alle voor een kwart de oorzaak. Van de 15% vrijwillige afvoer is de hoofdoorzaak dat ze overbodig zijn omdat ze niet binnen het productiequotum passen. Daarnaast kunnen ze ook een te slechte productie hebben. Zelf heb ik hierom nooit een koe geruimd en ruimen voor productiequotum voorkom ik tot nu toe steeds door het naar behoefte bij te kopen. Dit met het plan om ieder jaar een paar koeien meer te houden en zo de stijgende vaste lasten over meer geleverde liters melk te verdelen. Met de tijd meegaan zullen we het maar noemen. 
Wim Scholman, melkveehouder in Balkbrug.