RAAD dichterbij

Kunst en Cultuur; ook de kracht van gewoon doen!


Eind september was onder de noemer; “Hardstikke cultuur” de aftrap van het culturele seizoen in de gemeente Hardenberg. Vier dagen lang konden we allemaal genieten van een groot rijkdom aan culturele activiteiten. Een prachtig initiatief wat nog maar net bestaat, en vanuit de inwoners van de gemeente zelf tot stand is gebracht, en met succes! De ChristenUnie gelooft dat kunst en cultuur laat zien wie we zijn en waar we vandaan komen. Het is een essentieel onderdeel van onze lokale samenleving waarin we ontspanning, verbondenheid, educatie, ontwikkeling en plezier kunnen waarborgen. 
Met het zicht op een nieuw landelijk cultuurbeleid vanuit het rijk in 2021 denken wij dat het belangrijk is ook als gemeenteraad na te blijven denken over de plaats die kunst en cultuur in onze gemeente inneemt.  Wij geloven dat kunst en cultuur  verder gaat dan het aanbieden van een moment van ontspanning.
Een mooi voorbeeld hiervan is de theatervoorstelling; “Letter voor letter” waarbij laaggeletterheid onder de aandacht werd gebracht. In een veilige omgeving kon het voor sommige mensen lastige bespreekbare onderwerp toch besproken worden. Kunst en cultuur werd hier als een communicatiemiddel ingezet voor een sociaal probleem.


Ook voor het jeugdwerk in onze gemeente is kunst en cultuur een essentieel onderdeel van het werk om in contact te komen met jongeren. Doormiddel van culturele activiteiten zoals Hardenberg Buiten of Dedemsvaart Natuurlijk hebben jongerenwerkers de kans om te connecten met de jongeren, of hen een podium te bieden om hun eigentijdse talenten te tonen. We zien hiermee dat kunst en cultuur ook als middel bij een sociaal vraagstuk gebruikt kan worden. Wat kunst en cultuur extra bijzonder maakt is dat het naast de professioneel werkers, gedragen wordt door vrijwilligers.
En laat dat nou net zijn waar de gemeente Hardenberg de kracht van gewoon doen zichtbaar maakt. Samen de handen uit de mouwen om iets moois tot stand te brengen. Ook daarin, in dat stukje betrokkenheid van vrijwilligers, zien we cultuur! Vorige week was de jaarlijkse voorstelling van muziektheater VAKK.
In de Voorveghter kon het publiek genieten van de musical Shrek waarin jong- en oud talent te bewonderen was. Een moment van ontspanning, verbondenheid en zelfs educatie werd in anderhalf uur samengevat. Kunst en Cultuur is van voor EN door de inwoners van onze gemeente en  wat de ChristenUnie betreft, blijft er ook de komende jaren ruimte voor de ontwikkeling hiervan. We kijken uit naar wat het nieuwe cultuurbeleid in 2021 vanuit het rijk, voor extra mogelijkheden op gemeentelijk niveau gaat brengen.


Namens de Christen-Unie, de heer Stelpstra

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer