De Boer Op

Keten Kwaliteit melk

week 25 2019

Vorige maand weer feest in huize Scholman. Voor de 11e keer waren we het kwaliteitsborgingsprogramma Keten Kwaliteit Melk (KKM) goed doorgekomen. Deze borging maakt onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van zuivelfabrieken. Ook in de handel en export
van melk- en zuivelproducten is een aantoonbare borging van het productieproces op het melkveebedrijf een essentieel onderdeel.


Ruim een week voor de keuring krijg je telefonisch bericht. Tijd genoeg dus om er naar toe te werken dat alle punten in orde zijn. Een aantal punten kunnen alleen subjectief worden beoordeeld, dus
je bent wel afhankelijk van de bril van de keurmeester. Het punt waar waarschijnlijk het meeste arbeid in wordt gestopt is de bedrijfshygiëne. Het gehele bedrijf moet ordelijk en schoon zijn. Hiermee samenhangend moet dan de bedrijfskleding in orde zijn, de ongediertebestrijding,
de gewasbeschermingsmiddelen en de mest- en afvalopslag. Bij het onderdeel diergeneesmiddelen is het kloppend maken van je werkelijk aanwezige voorraad met de papieren voorraad
soms even puzzelen. Een injector teveel of te weinig is al een strafpunt. Zelf ben ik nog een voorstander van registratie met pen en papier maar een managementsysteem is iets handiger om aan alle gevraagde gegevens te voldoen. Bij diergezondheid en -welzijn een keuring van de huisvesting en verzorgingstoestand van het vee. We moeten een 1-op-1 relatie hebben met een geborgde dierenarts en meedoen met landelijke bestrijdingsprogramma’s van ziekten. Voor voer en drinkwater eisen aan de aankoop van voeders, de opslag en natuurlijk de kwaliteit ervan. Eigenlijk allemaal vanzelfsprekend dat je dit in orde hebt om een veilig product te leveren. Net als melkwinning
en koeling. Een nette melkstal, goede reiniging en regelmatige controle van de apparatuur. De eisen voor melkkwaliteit kom je als melkveehouder zeker goed na want bij iedere tanklediging
worden er kwaliteitscontroles gedaan en een afwijking is korting op het melkgeld. Je kunt klagen over de controle maar als je alles maar bijhoudt, kost het niet veel moeite en na de controle geniet je nog tijden van de netheid op je bedrijf. Al is het nog wel eens zoeken waar je iets hebt opgeslagen.

Wim Scholman, melkveehouder in Balkbrug

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer