RAAD dichterbij

Is minder altijd beter?De collega’s van VVD presenteerden laatst een motie om te zorgen dat niet meer gebieden in Hardenberg aangewezen werden als Natura2000 gebied. Onder andere de vloeivelden in De Krim werden daarbij genoemd. Dit is ook een landelijke trend om te kijken of we de stikstofproblemen aan kunnen pakken door minder natuurgebieden. De redenatie was in ieder geval dat we in een krimp terecht zouden komen, als we dat niet deden. ‘Is meneer Rodermond daartoe bereid?’
Tsja, hier moest ik toch even over nadenken. Gelukkig las ik een stuk in Trouw deze week waarin het verhaal stikstof-natuur nog eens uit de doeken werd gedaan. En uit het artikel blijkt dat Nederland nog redelijk onderaan bungelt wat betreft natuuroppervlakte. Wel is het zo dat de natuur flink versnipperd is, en dat het wel wat meer robuust kan. Zoals de gebieden in (bijvoorbeeld) Duitsland. Maar het neemt niet weg dat we juist de kwetsbare stukken, met veel waardevolle soorten planten en dieren Europees willen beschermen. En dat is wat Natura2000 doet.
Dan de oorzaken van de problemen: die zijn niet ineens ontstaan door de uitspraak van een rechter. Nee, het is al vele jaren bekend dat uitstoot van soorten stikstof een negatief effect heeft op de natuurlijke en leefomgeving. En we dachten landelijk dat het wel goed zou komen met compenserende maatregelen maar nee. En we kunnen dus nu ook niet maatregelen nemen die in feite de problemen in stand houden, zoals andere normen toepassen of gewoon minder natuur te willen hebben. Want juist het gedrag van ons mensen, met de uitstoot van stikstof, plastics en CO2 om maar wat te noemen, is wat aanpassing vraagt.
Waarom? Natuur is geen speeltje van een paar klimaatliefhebbers. Natuur is de basis van ons leven, en zorgt voor de grondstoffen die we zo hard nodig hebben. Natuur draagt bij aan de productie van ons eten, aan onze gezondheid en ons welzijn. We zouden er iets meer voorzichtig mee om kunnen gaan en het niet beschouwen als een lastig iets.
Wat dan wel? Er zijn vele voorbeelden van hoe het ook kan. De auto’s waarin we rijden worden steeds schoner, daar kunnen we nog meer winst halen. Ook in de productie bijvoorbeeld en in het ontwikkelen van schone brandstoffen. De huizen die we bouwen kunnen anders: houtbouw is een mooi voorbeeld van het verwerken van schone en klimaatvriendelijke grondstoffen in de leefomgeving. Waarbij ook de huizen makkelijker kunnen worden opgeruimd na gebruik. En de boeren laten steeds meer zien dat met nieuwe technieken en inzichten de agrarische sector winst pakt. Ander voedsel, meer lokaal en regionaal verwerken van producten en meer oog voor het welzijn van dier en mens; de vernieuwing is er al.
Ik hoop dat dit niet in de weg wordt gestaan door pleisters plakken op de verkeerde wond.