RAAD dichterbij

Het grote aantal onverzekerde zzp’ers is een probleem voor Hardenberg.

De stelling is bedacht door de politieke partij PvdA


PvdA
Ongeveer 12 procent van de werkenden in de gemeente Hardenberg is zzp’er. Dus ja, als steeds minder zelfstandigen verzekerd zijn tegen ziekte is dit een groot sociaal probleem voor Hardenberg. De PvdA vindt dat alle werkenden recht hebben op bescherming als het tegenzit door ziekte. Wij willen af van een systeem waarbij hardwerkende mensen absurd hoge premies moeten betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of worden uitgesloten op basis van gezondheidsproblemen of leeftijd. Zzp’ers moeten vooral de ruimte krijgen om te blijven ondernemen, te innoveren en zichzelf te ontwikkelen in plaats van zorgen te hebben over mogelijke verkoop van hun huis, geen pensioensopbouw of een beroep te moeten doen op bijstand omdat het tegenzit.


50Plus
Bij de stelling dat het groot aantal onverzekerde Zelfstandigen Zonder Personeel een probleem is voor de Gemeente Hardenberg, gaat 50PLUS Hardenberg ervan uit dat dit betrekking heeft op de Arbeid Ongeschiktheid Verzekering. Dit is mogelijk ook het enige risico dat Gemeente Hardenberg loopt bij zzp’ers. Wordt een zzp’er arbeidsongeschikt en hij is hiervoor niet verzekerd dan kan deze zzp’er een beroep doen op de Participatiewet. De zzp’er zal echter wel aan de voorwaarden moeten voldoen die de Participatiewet stelt aan een eventuele uitkering. Denk hierbij aan eigen vermogenstoets e.d.
CDA
Verplichten is een woord, dat vaak een negatieve klank heeft. Maar door vrijwilligheid en hoge kosten lopen mensen het risico om onverzekerd te zijn, met mogelijk grote financiële problemen. Het CDA streeft naar een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt als het gaat om sociale verzekeringen. Wij denken dat het goed is de mogelijkheden van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering te onderzoeken.


ChristenUnie
Veel zelfstandigen zonder personeel zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, kunnen zzp’ers zo goedkoper werken dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor zzp’ers die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. In het huidige collegeakkoord is afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is om, net zoals bij de collectieve zorgverzekering, een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven te roepen, waarbij de gemeente garant staat voor een deel van het risico. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Onderlinge zorg en solidariteit, een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, iedereen meetelt en kansen krijgt; dat is het ideaal van de ChristenUnie.


GroenLinks
Het aantal onverzekerde zzp’ers is voor heel Nederland een probleem. Dus inderdaad ook voor Hardenberg. De beslissing van de zelfstandigen om zich niet te verzekeren snappen we wel heel goed. Het is voor veel zelfstandige ondernemers simpelweg onbetaalbaar. Daarom is het goed dat het kabinet werkt aan een verplichte verzekering voor zzp’ers. Waarbij de betaalbaarheid wel een erg belangrijk criterium is. We zijn benieuwd.


VVD
We gaan voor de beantwoording van deze stelling er maar vanuit dat de PvdA een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelt omdat iedereen en dus ook de zzp’er al verplicht deelneemt aan en betaalt voor de volksverzekeringen.
De arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit en dat is wat zzp’ers bieden. Op die manier dragen ze bij aan de economie. Als ondernemers kiezen zzp’ers er dan ook voor om naar eigen inzicht te besluiten. Wij vinden dan ook dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering de ondergrens kan regelen wat inkomen betreft, maar verder ruimte moet bieden voor eigen keuzes. Zie ook www.vvd.nl/standpunten/zzzpers.


OpKoers.nuTot 1998 bestond een algehele verzekering die alle werkenden beschermden tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Die werd afgeschaft, mede door de PvdA, met het idee dat bij zelfstandigheid ook vrijheid hoorde. Maar in de praktijk zitten te veel zzp'ers dus zonder verzekering. Kabinet, werkgevers en vakbonden spraken in het pensioenakkoord al af dat zelfstandigen weer verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. De Stichting van de Arbeid werkt op verzoek van minister Koolmees een voorstel uit. Dat wordt binnen een maand verwacht. De wens van de PvdA heeft wel iets ‘dubbel’ maar volgens OpKoers.nu is het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


D66
Het klopt dat er veel zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Ook zien we dat ze weinig tot geen pensioen opbouwen en andere verzekeringen vaak niet voldoende afsluiten. Dit probleem doet zich ook nog eens vaak voor in lichamelijk zware beroepen. Blijkbaar nemen mensen het risico, en werken door met lichamelijke of psychische klachten. Ook D’66 ziet dit als een probleem want door het opbouwen van klachten en het niet tijdig aanpakken hiervan komt de gemeente voor een aantal uitdagingen te staan, ook financieel. Belangrijker vinden we echter dat het niet eerlijk is om mensen bijna tot deze keuze te dwingen, terwijl zij de hete kolen uit het vuur halen, onder andere in de bouw. Wij zien het als een verplichting haast om als overheid (landelijk en lokaal) de zzp’ers te helpen aan eerlijke arbeidsomstandigheden.