RAAD dichterbij

Hardenberg moet garanderen dat Nederlandse omwonenden van windparken in de grensstreek dezelfde compensatie krijgen als Duitse omwonenden

Deze week een stelling van de redactie aan de politieke partijen 

VVD 
De wethouder heeft aangegeven dat de Nederlandse omwonenden de Duitse vergoeding krijgen als er een windpark alleen aan de Duitse kant verschijnt. Dat is de hoofdregel en voor het overige is er
alleen nog maar sprake van grote onduidelijkheid en slechte communicatie door ons gemeentebestuur over wat er precies staat te gebeuren. Dat leidt nu al tot groot wantrouwen bij de omwonenden die door de wethouder nog nergens over geïnformeerd zijn. Zij hebben alle informatie zelf gehaald bij de Duitse ontwikkelaar op een Duitse bijeenkomst. Op deze manier wordt door het Gemeentebestuur van Hardenberg alleen maar weerstand opgewekt en zeker geen stroom, en dat aan de vooravond van de energietransitie waar wij voor staan. Dat moet veel beter!

PvdA 
Wat ons betreft: Gelijke monniken, gelijke kappen in Kloosterhaar en omgeving. Net als met veel andere kwesties kijkt de Partij van de Arbeid grens ontkennend naar deze zaak. Dus voor initiatieven  aan de grens gelden voor de buren in het aangrenzende land dezelfde regels en randvoorwaarden als in het land waar het project plaatsvindt. Zo gaan we goed met elkaar om.De garantie is gemakkelijk te geven door de gemeente want bij navraag door ons aan de Duitse lokale overheid is bevestigd dat bij de compensatie voor inwoners van Nederland hetzelfde geldt als voor de inwoners in Duitsland.

OpKoers.nu 

Opkoers.nu is het eens met deze stelling. Opkoers.nu is geen voorstander is van grootschalige windenergie en beseft zich terdege dat omwonenden hier hinder van kunnen ondervinden. Wij beseffen ook dat wanneer we aan de door de gehele raad omarmde doelstelling omtrent de energie transitie te kunnen voldoen, we niet kunnen volstaan met alleen zon op daken, hiermee behalen we slecht 5,7 procent van onze doelstelling dus zal onderzocht moeten worden of er zon en of wind op land mogelijk is. Dat onderzoek steunen we maar voldoende draagvlak bij de plaatselijke bevolking is onze leidraad.

ChristenUnie 
De gemeenteraad zet zich altijd in om het beste voor de inwoners van Hardenberg te realiseren. Als Duitsland langs de grens windmolens plaatst, dan doen we wat er nodig is om voor financiële compensatie te zorgen. In Nederland kennen we het gelijkheidsbeginsel. Dat houdt in dat bij wet al is
vastgelegd dat iedereen in Nederland in gelijke situaties gelijk behandeld wordt. En dat geldt dus ook bij compensatieregelingen. Alleen gaan wij niet over Duitse wetgeving. De ChristenUnie in Hardenberg wil kijken naar een passende financiële compensatie en of die in lijn is met de Duitse compensatie, mochten er inderdaad windmolens komen langs de Duitse grens. Dat laten we graag door het college uitzoeken, zodat zij de raad erover kunnen informeren.


50Plus 
Een voorwaarde voor windenergie is dat er draagvlak moet zijn. Er kan draagvlak gecreëerd worden door omwonenden mee te laten profiteren van de opgewekte energie. De stelling beredeneert dat er garantie moet komen dat Nederlandse omwonenden dezelfde compensatie krijgen als de Duitse omwonenden. 50PLUS denkt dat dit niet mogelijk is omdat Nederlandse omwonenden te stellen
hebben met Nederlandse wetgeving. Over de grens wordt gas gestimuleerd terwijl Nederland streeft naar gasloos. 50PLUS Hardenberg vindt dat omwonenden moeten worden gecompenseerd zoals
het wettelijk in Nederland is of wordt vastgesteld.

GroenLinks 
We vinden het belangrijk dat omwonenden mee profiteren van de opbrengst van de windmolens. Gelukkig heeft de wethouder ook aangegeven dat de compensatie goed geregeld moet zijn. Het belangrijkste is dat er duidelijkheid is over het proces. Het is goed dat daar extra informatie over
is gekomen en die te vinden is op de website van de gemeente. We blijven het proces natuurlijk volgen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer