Op het Twente'randje'

Gezond verstandWie zich in de politieke arena van Twenterand waagt krijgt het soms zwaar te verduren. Daar kan medecolumnist Henk Jansen over meepraten. Met zijn cabareteske betoog en gewaagde uitspraken over het zwemwater kreeg hij de wind van voren. Tja, wie kaatst kan de bal verwachten. Maar zo maak je het insprekers niet gemakkelijk hun mening naar voren te brengen. Je bedenkt je wel drie keer voordat je je in het hol van de politieke leeuw begeeft.
Ook tussen de raadsleden onderling vlogen de jij-bakken heen en weer. Maar mag de politieke discussie wat meer over de inhoud gaan, wat zakelijker zijn, en wat minder op de man/vrouw/mens worden gespeeld?
Dan de discussie in de Tweede Kamer over de bestrijding van racisme. Daar liep het helemaal de spuigaten uit met ordinaire scheldpartijen. Een beschamende en gênante vertoning van enkele Kamerleden, die wat mij betreft op die manier niet het volk vertegenwoordigen.
Ook op de sociale media is het vaak van dik hout zaagt men planken. Het zwart-wit denken overheerst. Kunnen we niet wat meer wederzijds begrip tonen? Dan wordt de kleur minder hoogrood zonder grijs te worden.
O wee als je je waagt in het debat over de afbouw van de intelligente lockdown. We willen allemaal graag weer meer ruimte, maar liever zonder de doem- en complotdenkers.
En zouden we wat meer ons gezonde boerenverstand kunnen gebruiken over stikstof? Dat kan ook zonder verhitte discussies, de temperatuur loopt sowieso al hoog op, en voor je het weet moet je dan aan de zuurstof.
Wie zich ergert aan de veranderingen in de canon van Nederland wil wellicht alles bij het oude houden. Maar de wereld verandert, en wij ook.
Wat minder extremen, wat meer gezond verstand, wat meer nuance en redelijkheid graag. Laten we maar even afkoelen in de vakantie. Dat is vrij makkelijk want het regent op dit moment…