Vizier op Twenterand

Gelijke monniken gelijke kappen; daar is niets mis mee toch?
GBT vindt het een gemiste kans dat Handelsonderneming Dekker er voor kiest aan de Achteres in Den Ham te blijven en niet naar één der bedrijventerreinen wil. Hiermee beperken ze hun eigen toekomstmogelijkheden, zoals het door hen gewenste puin breken.
Puin breken is een bedrijfsactiviteit die behoort tot één van de zwaarste milieucategorieën. Onder meer vanwege de (latere) gevolgen voor de omgeving en risico’s voor de volksgezondheid. Waaronder het inademen van de onzichtbare kwartsstoffen voor werkers en omwonenden. Het is niet voor niets dat puin breken vooral toegestaan wordt op bepaalde bedrijventerreinen, steeds vaker in overdekte hallen. In het buitengebied, waartoe de Achteres (en aangrenzend de Mageler Es) behoort, past puin breken niet, zo heeft de gemeenteraad in 2018 unaniem besloten. Dit na diverse inspraakmogelijkheden voor alle Twenterandse inwoners. Dekker liet bij de behandeling van het definitieve plan niets van zich horen.

De wijze van het breken van puin verandert sterk. De overheid en de erkende sloop- en afvalverwerkers hebben onlangs het zogenoemde ‘Betonakkoord’ gesloten. De gemeente Twenterand en enkele lokale bedrijven sloten een ‘Convenant hergebruik puin’. Doel is het gebroken puin opnieuw te gebruiken als basis voor nieuwe producten, zoals klinkers en beton. Circulair dus. Om dit te realiseren wordt puin extra gefilterd op asbest, asfalt en teerdeeltjes. Vervolgens wordt dit gebroken puin gewassen, vaak in speciale cabines. Dit alles moet administratief verantwoord en gemeld worden.

Puin breken in het buitengebied door ook nog eens niet-erkende bedrijven wordt gezien als oneerlijke concurrentie, waar al die voorwaarden die voor erkende sloop- en afvalverwerkers wél gelden niet van toepassing zijn. Zo kan daar meer puin worden gebroken en is de netto-opbrengst per ton puin bijna het dubbele. Het is daarmee marktverstorend. Zo ziet GBT het ook.  
Wij blijven mede daarom consequent: puin breken past niet in het buitengebied en hoort op een bedrijventerrein thuis. Dit standpunt hadden wij ook al vóór de verkiezingen. Handelsonderneming Dekker heeft geen vergunningen voor puin breken en deze ook nooit gehad. Er wordt dit bedrijf dus niets afgepakt. En van een gedoogsituatie is nooit sprake geweest.

Het zogenaamde maatwerk dat CDA, PVV, SGP en VVD nu ineens willen bieden aan Handelsonderneming Dekker is geen maatwerk, maar matswerk. We horen deze partijen opvallend genoeg niet over de andere tientallen afgewezen zienswijzen uit 2018, waarvan enkelen wél gebruik hebben gemaakt van een inspraakmogelijkheid in de raad. Dan trek je pas één lijn. Maar kennelijk viel hier geen partijwinst te behalen.

Tot slot brengen we het rapport ‘Grondtransacties in de gemeente Twenterand’ in herinnering. “Het meest schokkende rapport ooit”, volgens de raad. Dit rapport toonde aan waar uitzonderingen en willekeur toe kunnen leiden. De één werd middels een uitzondering bevoordeeld, waardoor een ander(en) werd benadeeld of zich benadeeld voelde(n). Met als gevolg een rechtszaak tegen de gemeente. Dit gebeurd nog steeds.
Dit is slecht voor de onderlinge verhoudingen tussen ondernemers, de ondernemer(s) en de gemeente en slecht voor de naam van de gemeente Twenterand. Het kost de betrokkenen veel geld en negatieve energie. Kortom: alleen maar verliezers. GBT wil dit voorkomen.


Namens GemeenteBelangen Twenterand