Vizier op Twenterand

Ga vboor: Groen!?

U bent ongetwijfeld de afgelopen tijd de kleur groen tegengekomen. U zult denken, ja en? Die kleur komen we toch dagelijks tegen?! Precies. Bij de kleur groen heb je bepaalde denkbeelden. Groen staat voor leven, natuur, vruchtbaarheid, hoop etc. Groen wordt bovendien ook gebruikt als tegenstelling tot rood, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. We gaan nu niet alle kleuren behandelen, maar de afgelopen tijd zijn we veel bij de kleur groen bepaald. We bedoelen vanzelf de associaties die we bij deze kleur hebben.
We zijn zojuist een nieuw jaar ingegaan. Het jaar 2019 is ten einde en gaan verder in het jaar 2020.
Onlangs woonde ik een gastles bij waarin kinderen van groep drie leerden om op een sociale manier met elkaar samen te werken. Bij de kleur groen voelde men zich fijn en bij rood was de grens bereikt: stop, hou op! Ga voor groen is dus de boodschap.
U begrijpt de les al, namelijk: lief zijn voor elkaar, elkaar helpen. Met nadruk op sámen. Geen machtsspelletjes. Geen arrogant gedrag. Nee, iedereen mag er zijn en is gelijkwaardig! Niet gelijk, want mensen zijn verschillend. Helaas, maar het is realiteit dat meer mensen een dergelijke training nodig hebben. Er zijn ook in de samenleving tegenstellingen. Ik zwijg bewust, maar even de klimaatdiscussie. Je zou er haast groen van zien…
We kunnen samen veel meer bereiken. Dat betekent niet dat ik een zoetsappigheid bepleit. Verre van dat, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nee, ga hard met je hart op de inhoud, maar blijf zacht op de relatie of persoon! Zelfreflectie blijft nodig.
We konden onlangs kennis nemen van een grote advertentie van de GBT wat zij tot nu toe allemaal hebben bereikt. Het is goed om je zegeningen te tellen. En dat mag verteld worden, maar ik was wel teleurgesteld in het beeld dat werd neergezet. O.a. dat de eeuwige grafrust in deze coalitieperiode bereikt is. Complete onzin. Dat is in de vorige raadsperiode al bereikt. Ik lees niet wanneer de schop van het nieuwe zwembad de grond in moet. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoeveel onderzoek moet er nog gedaan worden? En gaan we Soweco afbreken? Het dagelijks bestuur, let wel onze bestuurders, blijven angstvallig stil en houden elkaar (nog) vast in deze onheilspellende fase van besluitvorming. Terwijl aan alle kanten het draagvlak op dit dossier van deze bestuurders reeds weg is. Welk machtsspelletje wordt hier gespeeld? Hier geldt: code rood in plaats van groen!
Ik werd blij van wat wethouder Harmsen zei in de uitzending van Delta FM, namelijk de wens om te werken aan een (nog) betere samenwerking met de Raad. Kijk, dan doen we het samen. De spandoeken op de Brink in Den Ham heeft hij jammer genoeg alleen moeten weghalen in het holst van de nacht. Zullen we met elkaar in staat zijn om hier tot een goede oplossing te komen? Hopelijk heeft het College ook het lef om in de kwestie van Handelsonderneming Dekker een goede voorzet te geven. Kom op: ga voor groen!
We hebben het over de kleur groen. Onlangs hoorde ik een dominee spreken over een groene boog. (Openbaring 4:3). Wat een perspectief! Een eeuwigheid aan genade! God is rechtvaardig maar ook genadig! Hier komen twee tegenstellingen bij elkaar, namelijk rood en groen. Wie Hem oprecht dient en in Hem gelooft zal eenmaal Thuiskomen wat er ook gebeurt op aarde aan moeite, zorg en strijd.
Hoe ‘groen’ is uw/jouw perspectief?
Jan Jonker, SGP Twenterand

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer