Vizier op Twenterand

Een lokale - en/of streekomroep is een onmisbaar medium

Deze week een stelling van GemeenteBelangen Twenterand aan de politieke partijen. 

GBT 

Heldere communicatie richting inwoners is belangrijk. Betreft het verspreiden van lokaal nieuws ligt er een mooie rol voor de omroep. Met de ontwikkeling van de nieuwe streekomroep wordt er gebouwd aan een krachtige opvolger voor DELTA FM, waar politiek verslag wordt gedaan, de raadsdebatten thuis bekeken kunnen worden en de ‘Politieke stem op DELTA FM’ het programma is waarin college- en raadsleden hun standpunten kunnen verkondigen. Onmisbaar is wellicht een groot woord, maar een mooi podium om de inwoners te blijven betrekken en informeren is een dergelijke omroep absoluut.


VVD 
Een lokale omroep kan belangrijk zijn voor de saamhorigheid. Het is echter een kostbaar medium dat veel vrijwilligers nodig heeft. Daar ontbreekt het vaak aan en worden doelen niet bereikt. Ook luisterdichtheid is onbekend. In Twenterand is het bereik vooral Vroomshoop maar verder minimaal. Politieke berichtgeving wordt misschien het best beluisterd maar slechts bij een klein publiek.
Of dit doorslaggevend voor de plaatselijke democratie is valt te betwijfelen. Wel zijn er enkele kwalitatief goede programma’s. De VVD staat sympathiek tegenover deze omroepen maar is sceptisch over hun bereik. Ondanks hun inspanningen zijn ze nu zeker niet onmisbaar.


PVV Twenterand 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb je eigenlijk kijk- en luistercijfers nodig van de lokale omroep. Wij hebben hier wel eens naar gevraagd, maar nooit antwoord op gekregen. Nationaal zie je ook een verschuiving van televisie kijken naar online kijken en luisteren. Misschien moeten we af van een lokale of streekomroep en overstappen naar een streekplatform dat louter online programma’s maakt. Nogmaals, om een goed antwoord op deze stelling te kunnen geven willen we dus eerst weten hoeveel mensen er dagelijks/wekelijks naar kijken en luisteren.

CDA 

Lokale omroepen zijn belangrijk voor het functioneren van de lokale democratie. Zij moeten onze gemeentebesturen en gemeenteraadsleden op een goede manier kunnen controleren. Maar ook als het gaat om sport, cultuur en het brengen van lokaal nieuws spelen lokale omroepen een belangrijke rol. Echter journalistieke, onafhankelijke informatievoorziening moet de kern zijn, aldus CDA Twenterand. De lokale omroep moet dus een eigen plaats behouden in dat speelveld. Maar niet een geïsoleerde.


SGP 

Onmisbaar? Nee. Maar onafhankelijke lokale media zijn wel nodig om de inwoners te informeren. De lokale samenleving is gebaat bij een degelijke nieuwsvoorziening, journalistiek onafhankelijk van politiek en overheid. Een lokale – en/ of streekomroep kan hiervoor een middel zijn. Helaas hebben commerciële belangen vaak geen positieve invloed op de kwaliteit en het niveau van mediaprogramma’s en -uitingen.

PvdA GroenLinks Twenterand 

De lokale democratie kan niet zonder een kritische volgers van de krant en de lokale en/of streekomroep. Het is van belang dat er verslag wordt gedaan van wat er besproken wordt in de raad, welke debatten er plaats vinden en welke besluiten er genomen worden. Inwoners moeten geïnformeerd worden over wat er speelt in de gemeente als het gaat om de toekomst van het
zwembad, als het gaat over het sociale domein, als het gaat over de voorzieningen in de gemeente. Want stelt u voor dat er géén krant en géén lokale omroep meer is die de inwoner informeert over
de lokale politiek en raad, wie informeert dan de inwoner?

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer