Vizier op Twenterand

Drie messen in de rug


Naast de zeer vervelende periode waarin we zitten door het corona virus, hebben veel bewoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik al geruime tijd te maken met enorme schade aan hun huizen. De gedupeerden hebben veel geduld gehad en energie gestoken in het aangaan van een vertrouwensband met het openbaar bestuur in Overijssel. Zo’n 340 huizen hebben schade geleden en er staan 100 huizen op de nominatie om gesloopt te worden. Een crisis in Twenterand en in Overijssel die zijn weerga niet kent.
De gedupeerden verdienen een groot compliment. Ze zijn altijd netjes gebleven en hebben zich verenigd in een centraal aanspreekpunt: Stichting Kant nog Wal. Er zijn door de provincie verwachtingen geschept en toezeggingen gedaan. Op basis hiervan mochten de mensen er van uit gaan dat er sprake zou zijn van een gedegen onderzoek. Men voelde zich serieus genomen en dit verzachtte wellicht een beetje de pijn.
Op dinsdag 26 mei kwam de grote dag: het onderzoeksrapport werd gepresenteerd. De dag begon slecht, want via de media lekten de uitkomsten van het onderzoek al voortijdig naar buiten. Voordat de gedupeerden via een speciale uitzending geïnformeerd werden. Een blunder van jewelste. En een mes in de rug van de mensen.
En toen kwam het slechte nieuws: de schade aan de woningen is niet veroorzaakt door baggerwerkzaamheden en ook niet door overige werkzaamheden aan het kanaal. Het was voor een groot deel te wijten aan de mensen zelf. Want 50% van de schadegevallen was ontstaan doordat er aan woningen verbouwd was. Dus, 170 huizen hebben enorme schade opgelopen doordat men het huis heeft laten verbouwen.
Ongeloofwaardig wat ons betreft. En de andere 170 schadehuizen? Geen oorzaken aan te wijzen. Allemaal hebben deze huizen schade ‘toevallig’ opgelopen na/tijdens de baggerwerkzaamheden. Zouden 170 mensen allemaal in dezelfde periode hun huis verbouwd hebben? Lijkt ons sterk. Wat hebben die andere 170 dan gedaan in deze periode? Met deze uitleg kan de PVV in Overijssel niet akkoord gaan.
Wellicht nog pijnlijker was de conclusie dat het onderzoek onvolledig is en de uitkomsten vooral gebaseerd zijn op aannames. Essentiële data ontbreekt en dit is de gedupeerden niet te verwijten. Mensen verwachtten een gedegen onderzoek en kregen een flutrapport aangeboden! Er zijn wel meer onderzoeken uitgevoerd door overheden waarbij naar gewenste uitkomsten is toegewerkt. Garbage in, garbage out. Dit gevoel heb ik er aan overgehouden. Het onderzoek is geen waardig document en hierop zouden geen beslissingen mogen worden genomen.
De mensen weten nog steeds niet wat er in de grond, onder hun huizen nu precies is gebeurd. Wat heb je dan aan financiële compensatie wanneer het straks weer kan gebeuren? Het onveilige gevoel blijft.
Twee messen in de ruggen van de mensen. Het derde mes kwam ook nog toen de gedeputeerde vertelde dat de mensen wellicht een aantrekkelijke provinciale lening kunnen afsluiten en dat niet iedereen kan rekenen op genoegdoening, want in Zwolle heb je ook verzakte huizen. Onverteerbaar!
De PVV in Overijssel heeft een debat aangevraagd. We willen dat er met spoed een bodemonderzoek komt en geld overgemaakt wordt aan de mensen waarvan de grond veilig is verklaard. De andere gronden moeten op kosten van de overheid veilig gemaakt worden. Waarna financiële compensatie volgt.
Ik geloof in toeval, maar niet in zo veel toeval.
Erik Veltmeijer.