RAAD dichterbij

De politiek kijkt vooruit op het jaar 2020


OpKoers.nu“Daarnaast blijft het betaald parkeren in Hardenberg een zorgenkindje dat door OpKoers.nu altijd kritisch gevolgd is. Nu de roep om het betaald parkeren af te schaffen steeds sterker wordt pleit OpKoers.nu voor een gedegen onderzoek op welke wijze het betaald parkeren vervangen kan worden door gratis parkeren”. Bovenstaande staat in ons verkiezingsprogramma. Het onderzoek is geweest en in 2020 wordt het parkeerbeleid besproken in de gemeenteraad. Zoals het nu lijkt zijn er toch mogelijkheden om in bepaalde parkeergarages een aantal uren gratis parkeren aan te bieden zonder dat ‘heel Hardenberg’ daar extra voor moet betalen.
50PlusAankomend jaar wordt onder andere het jaar van het ouderenakkoord en duurzaamheid. Vorig jaar liet 50PLUS Hardenberg weten uit te zien naar het ouderenakkoord. Helaas is dit akkoord summier ter sprake gekomen. Er is een toezegging gedaan tijdens de o.r. (2019) dat medio 2020 een ouderenakkoord bij de raad ligt. 50PLUS Hardenberg is niet tegen duurzaamheid maar vindt onder andere criteria draagvlak bij directbetrokkenen van groot belang. Opwekking van energie moet gestimuleerd worden en duurzaamheid is meer dan wind- en zonne-energie. 50PLUS Hardenberg vindt dat er verder gekeken moet worden (langere termijn) en aandacht besteedt moet worden aan innovatie. 50PLUS Hardenberg nodigt u uit om eens langs te komen tijdens de inloopspreekuren en kijkt uit naar 2020.
VVDVooruitkijkend naar 2020 wensen wij onze gemeente een hele goede burgemeester, die met een frisse blik aan de slag gaat en ervoor gaat zorgen dat het gedoe met de Aldi in Dedemsvaart wordt opgelost zodat de Julianastraat de aandacht krijgt die het verdient. Bijzondere aandacht ook voor de besluitvorming ter zake het AZC en de opvang in Balkbrug. De VVD was al zeer kritisch bij aanvang en ondertussen plaatst het COA hoofdzakelijk alleenstaande mannen. Dat was niet de afspraak. En we kijken uit naar alle plannen en hopelijk een sluitende begroting met goede plannen zodat we ermee kunnen instemmen. Als het nodig is zullen we opnieuw kritisch zijn, maar vooral opbouwend want we willen blijven werken aan een geweldige gemeente.
GroenLinksJe weet nooit wat er allemaal gaat komen. Maar wat wel zeker is dat we samen met de Raad opzoek gaan naar de beste burgemeester voor Hardenberg. Dat het nieuwe duurzaamheidsprogramma en het mobiliteitsplan naar de Raad komen. Maar waar we het meeste naar uitkijken is het contact met de mensen die Hardenberg Hardenberg maken. En als we nog wensen voor het nieuwe jaar mogen hebben; het zou prachtig zijn om het GroenLinks team nog wat meer uit te breiden. Samen gaan we weer voor een mooi, groen en sociaal jaar. We wensen u een schitterend nieuw jaar.
PvdAVoor de Partij van de Arbeid staan het volgende centraal in 2020:In 2020 zal duidelijk worden hoe Hardenberg verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst. We gaan bepalen hoe we aan duurzame elektriciteit en warmte komen waarbij de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden.Daarnaast willen wij de meest inclusieve gemeente blijven zodat wie of wat je ook bent, welke beperking je hebt, welk geloof je hebt, waar je vandaan komt of van wie je ook houdt, je altijd thuis voelt in onze gemeente en aan alles mee kunt doen. Nog voor de zomer zal ook bekend worden wie onze nieuwe burgemeester (m/v) wordt.Alvast een gelukkig 2020.
D66De boerenprotesten in het afgelopen jaar hebben ons een ding laten zien: sommige zaken moeten echt anders. In Hardenberg probeert de gemeenteraad, en daarmee ook zeker D66, mee te gaan in de huidige ontwikkeling. Meer luisteren naar en praten met onze inwoners, kijken of we ons lokale beleid kunnen koppelen aan duurzame doelstellingen, en oog blijven houden voor mensen die zorg nodig hebben. Voor 2020 wil ik graag werken, met mijn collega’s in de raad maar ook daarbuiten, om dit nog beter te doen. Hardenberg is een gemeente die het goed doet, en dat willen we alleen maar versterken. Niet om het braafste kind te zijn maar om het goed te doen voor u, en voor toekomstige generaties.
ChristenUnieAllereerst wensen wij u allen een gezegend nieuwjaar toe! Het komende jaar kijken wij vol verlangen uit naar de komst van onze Redder. In onze gemeente gaan we aan de slag met veel onderwerpen, om tot Hij komt, zo goed mogelijk te besturen voor alle mensen. Wij geloven dat we vanuit Zijn liefde een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Natuurlijk moet er ook praktisch werk verricht worden, duurzaamheidsmaatregelen, een nieuwe burgemeester, verder implementatie van de regelluwe bijstand. Kortom, er staan een hoop nieuwe uitdagingen voor de deur in 2020, wetende dat de uiteindelijke toekomst prachtig is gaan we vol goede moed samen op weg.
CDA
Dat brengt ons gelijk bij de grootste uitdagingen van het nieuwe jaar. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de klimaatdoelen halen? Op een manier die iedereen kan en wil meemaken? Een onvoorstelbaar grote opgave die ook wij in de gemeente Hardenberg voor de kiezen krijgen. De ‘Kracht van gewoon doen’ is hier keihard nodig. Maar niet zonder goed na te denken en te zorgen voor draagvlak. Daarom zullen we alle plannen positief kritisch benaderen als fractie. En erover stemmen onder het toeziend oog van de nieuwe burgemeester. We zijn erg benieuwd, maar vooral heel enthousiast om hier met z’n allen de schouders onder te zetten.
Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer