Vizier op Twenterand

De politiek kijkt vooruit op het jaar 2020


CDA
Een nieuw politiek jaar met kansen en mogelijkheden. 2020, wij zijn er klaar voor! In de raadszaal tijdens de debatten en raadsvergaderingen blijven we proberen om als oppositiepartij onze standpunten naar voren te brengen, want daar geloven wij tenslotte in! Verbinding zoeken met de andere partijen om gezamenlijk tot mooie resultaten te komen. En misschien nog wel belangrijker, elkaar wat gunnen. Midden tussen de mensen want daar gebeurt het tenslotte. Een jaar van luisteren, want we willen graag weten hoe u erover denkt. U komt ons zeker tegen het komende jaar. Rest mij nog u allen een Zalig maar bovenal gezond 2020 toe te wensen. Fractie en bestuur CDA Twenterand.


PVV
Het jaar 2020 zal wederom meer lastverzwaringen brengen voor de inwoners van Twenterand. Boodschappen, verzekeringen, energie, wegenbelasting, gemeentelijke heffingen enzovoort: alles wordt weer duurder. Waar gaat al ons belastinggeld dan naar toe? Naar de EU, ‘ontwikkelingshulp’, immigratie, asielbeleid, bijstand naar vooral niet-westerse allochtonen enzovoort. Ons geld gaat wat ons betreft naar foute doelen. Dit geld moet linea recta terug naar de Nederlanders, naar u dus! Daarom is de PVV altijd nodig!


PvdA/GroenLinks
Eén van de thema’s voor 2020 is duurzaamheid. Voor de PvdA GroenLinks in Twenterand een belangrijk thema. Ook in Twenterand moeten we aan de slag met duurzaamheid. Dan gaat het om hoe we met ons afval omgaan, dan gaat het om het plaatsen van zonnepanelen en windmolens, dan gaat het om het energiezuinig maken van je eigen woning. Maar het gaat ook om behoud van natuurgebieden die in Twenterand hebben: de Engbertsdijksvenen. De PvdA GroenLinks vindt wel dat we dit vooral samen moet gebeuren met de inwoners van Twenterand. Belangrijke criteria voor de PvdA GroenLinks zijn daarbij: draagvlak, draagkracht en duurzaamheid. …en dan nog SOWCO: Voor de PvdA GroenLinks is werk belangrijk! Meedoen geeft zin aan het leven, goed voor de gezondheid en voor sociale contacten. Meedoen en je kwaliteiten benutten op je eigen niveau. Dat betekent voor de PvdA GroenLinks dat we gebruik willen blijven maken van de infrastructuur van SOWECO.
De PvdA GroenLinks wenst u een sociaal en duurzaam Twenterand waar meedoen voor iedereen centraal staat.


SGP
Wat kunnen we in 500 tekens zeggen over het nieuwe jaar? Laten we mét elkaar ons best blijven doen vóór elkaar. Waar de zorg vóór elkaar op een menselijke manier te vinden is. Laten we blijven werken aan een leefbaar en vitaal Twenterand. Waar de ondernemer kan ondernemen, de boer kan boeren of vult uw eigen situatie maar in… Vergeet niet wat daarvoor nodig is. De wijze koning Salomo schreef hierover een lied: De zegen van God is onmisbaar. Dat wensen wij elkaar toe!


GBT
Er liggen interessante uitdagingen in het verschiet. Zo zijn we verplicht een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen. GBT houdt graag zoveel mogelijk de regie over wat er binnen de gemeentegrenzen gaat gebeuren. Onder andere geen windturbines. De financiële tekorten in de jeugdhulp, Wmo en huishoudelijke hulp blijft een aandachtspunt, maar wat ons betreft zal het niemand aan zorg ontbreken. Naast de stem van de inwoner ook in 2020 aan bod: jongerenhuisvesting, aanpak verkeersknelpunten, opgeknapte zwembaden in Vroomshoop en Den Ham. Besluit overdekt zwembad en sporthal(len) in Vriezenveen.


VVD
De VVD wacht met spanning af wat voor voorstellen er uit het college komen omtrent de verwezenlijking van een nieuw overdekt zwembad in Vriezenveen. Nu de sportvisie van de gezamenlijke sportverenigingen over het sportpark al naar de prullenbak zijn verwezen door dit college kijken we uit naar wat er dan wel mogelijk wordt geacht. Dit zal één van de belangrijkste items voor 2020 worden. Daarnaast hopen we op een betere financiële positie door vooruitgang te boeken in het sociale domein en door een betere verdeling van de pot in het gemeentefonds.


ChristenUnie
Ook in 2020 wil de fractie ChristenUnie de inwoners van Twenterand weer vertegenwoordigen door recht te doen en trouw te zijn. We laten ons leiden door Gods woord en proberen nederig Zijn weg te gaan. Daarbij kunnen we wel input van onze inwoners gebruiken. Mogen wij op u/jullie rekenen? Allemaal een voorspoedig nieuwjaar gewenst!

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer