Vizier op Twenterand

De politiek kijkt terug ophet jaar 2019


PVV
Het jaar van de onnodige en onbetaalbare energietransitie die er per se doorgedrukt moest worden. Het weer wordt er niet anders van, uw portemonnee wel: u gaat steeds meer betalen. 650.000 huishoudens kunnen hun rekening niet of nauwelijks meer betalen. Energiearmoede in ‘welvarend’ Nederland: schandalig dat het bestaat. Laat u niet gek maken dat de wereld vergaat of dat we nu actie moeten ondernemen. Het is gewoon een ordinair verdienmodel! Over onze ruggen! Toch een gezond en betaalbaar 2020 toegewenst.


CDA Twenterand
2019, een jaar met veel gebeurtenissen wat betreffend het CDA Twenterand. In dit jaar is afscheid genomen van voormalig raadslid Henk Kerkdijk en Roswitha Uitslag-Van Riggelen heeft intrede gemaakt in de raad. Ook zijn de verkiezingen voor het waterschap en de provincie geweest en heeft CDA Twenterand hiervan zich laten horen! Inmiddels is het CDA Twenterand vertegenwoordigd in de gemeenteraad, waterschap en Provinciale Staten. CDA, een partij waar we de uitdagingen van deze tijd samen aangaan. 


PvdA/GroenLinks
2019 is het eerste volledige jaar van de coalitie van Gemeente Belangen Twenterand (GBT) en de Christien Unie de. Met als uitgangspunt: Kernachtig en veranderend Twenterand. Nu is het verleidelijk om in te gaan op wat de coalitie wel en niet gedaan hebben. Maar dat willen wij niet doen. Liever gaan we in op wat we bereikt hebben in 2020. Dan wil de PvdA/GroenLinks vooral noemen dat we vanaf de start van 2019 ons hard gemaakt voor meedoen voor iedereen. In dit geval in het bijzonder voor de werknemers van SOWECO. Het voornemen van het bestuur van de sociale werkvoorziening, SOWECO (en dat zijn zes gemeenten, waaronder ook Twenterand) is om de taken van Wsw en de participatiewet zelf uit te gaan voeren. De PvdA GroenLinks heeft ruimte gegeven aan alle betrokken partijen om hier hun mening over te geven en heeft verzocht om een ‘adempauze’. Uitstel van besluitvorming om meer onderzoek te doen en om een gedragen besluit te nemen. Andere zaken die we bereikt hebben: een nieuwe vloer voor het Veenmuseum, aandacht voor het Nedersaksisch en het werken aan een rookvrije generatie ook in Twenterand.


SGP
Velen brengen de feestdagen en de jaarwisseling in goede sfeer en gezelligheid door met familie of vrienden. Hoe waardevol! Onbetaalbaar. We denken aan degenen die eenzaam zijn en aan degenen waar lege plaatsen zijn gevallen! Voor velen ook pijnlijke momenten!
Laten we eens kijken in onze handpalmen. Dan zien we twee letters, namelijk MM. Memento Mori!
De SGP wenst alle lezers een veilige jaarwisseling en in alle opzichten een voorspoedig 2020 toe.


GBT
Wij zijn trots op wat er voor de inwoners van Twenterand is gerealiseerd. Want die inwoners, daar gaat het immers om. Vereenvoudigde communicatie naar onze inwoners, hen vaker een stem geven dan alleen bij verkiezingen (onder andere burgerpeiling over koopzondag) en ze vanaf het begin bij plannen betrekken. Dat is in 2019 goed gelukt. Zo is het volgende gerealiseerd: hondenbelasting afgeschaft, ‘eeuwigdurend’ grafrust is weer mogelijk, realisatie fietspad Kerkallee, meldpunt eenzaamheid, onderkomen Voedselbank, bezuiniging sport gehalveerd en een vernieuwde én onafhankelijke klachtenregeling.


VVD
De VVD wacht met spanning af wat voor voorstellen er uit het college komen omtrent de verwezenlijking van een nieuw overdekt zwembad in Vriezenveen. Nu de sportvisie van de gezamenlijke sportverenigingen over het sportpark al naar de prullenbak zijn verwezen door dit college, kijken we uit naar wat er dan wel mogelijk wordt geacht. Dit zal één van de belangrijkste items voor 2020 worden. Daarnaast hopen we op een betere financiële positie door vooruitgang te boeken in het sociale domein en door een betere verdeling van de pot in het gemeentefonds.


ChristenUnie
Als we terugkijken op het afgelopen jaar heeft het woord 'stikstof' toch veel invloed gehad op de politiek. Veel mensen praatten over de problemen die in de politiek aan de orde kwamen. Daarnaast ging het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn zomaar twee onderwerpen die in 2019 in Twenterand de gemoederen bezighielden. Beide zaken zullen in 2020 zeer zeker een vervolg krijgen.